Nyheter

Tårnet senter på Fornebu utanför Oslo: Katalysator för stadsliv, mötesplats och kultur

Ambitionen är att Tårnet Center i Fornebu utanför Oslo ska bli en katalysator för stadsliv, mötesplatser, kultur och en plats där alla ska känna sig välkomna. Torncentret ska ge ett heltäckande erbjudande till studenter, besökare och boende på Fornebu.

LINK Arkitektur anlitas av Bærums kommun som planarkitekter för en av de centrala tätorterna på Fornebu. Ytorna runt det gamla flygtornet ska anpassas för en urban stadskärna med social infrastruktur med en 10-parallell gymnasieskola, två multihallar, ett folkbibliotek, en hälsostation, kulturella funktioner och aktiviteter för unga.

Balanserade bedömningar relaterade till miljö- och klimatambitioner, ekonomiska hänsyn och kvalitet för boende och besökare är viktiga.

Projektet har höga miljöambitioner med målet om nollutsläppsbyggnader.

Ambitionen är att alla tjänster och funktioner ska delas vilket ska ge ett rikt utbud av aktiviteter och olika typer av mötesplatser. Dessutom skapas ett mervärde genom att flera funktioner delar på flera områden under dagen.

Skolans externa funktioner som specialpedagogiska lokaler (mat och hälsa, musikrum, konst och hantverk mm) kan användas av bibliotek och kultur, volontärarbete, ungdom och fritid med mera, förutom att allmänheten har möjlighet att boka rummen för självorganiserat bruk.

Detaljregleringen kommer att pågå från juni 2022 till december 2023 och öppningen av Tower Center är planerad till augusti 2027.