Nyheter

Skanska bygger sjukhusbyggnad i Åbo

Skanska har tecknat avtal med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för att bygga en sjukhusbyggnad i Åbo, Finland. Kontraktet är värt EUR 41M, cirka 430 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2022.

Byggnaden består av sju våningsplan och omfattar totalt 22 000 kvadratmeter. Sjukhusbyggnaden ska uppföras på sjukhusområdet vid Åbo Universitetscentralsjukhus och ska användas som enhet för psykiatrisk vård.

Byggstart är planerad till augusti 2022 och byggnationen beräknas vara slutförd under det tredje kvartalet 2024.