Nyheter

Utopia och Söderstaden vinner på Djurgården

Det blir Utopia Arkitekter som tillsammans med Söderstaden i Östergötland, en del av ED Gruppen, får bygga bostäder vid torget intill Hertig Johans allé i Djurgården i Linköping. Förslaget som vann kommunens markanvisningstävling i konkurrens med tolv andra bidrag innehåller 63 hyresrätter och lokaler med en sammanlagd yta på cirka 7 000 kvm. Allt gestaltat som ett trähus med vackra material och detaljer.

Så här skriver kommunen i sin motivering för Utopia Arkitekter och Söderstadens vinnande förslag:

”En gedigen och uppriktig analys av staden och platsen har mynnat ut i ett uttrycksfullt och identitetsstärkande projekt där inget lämnats åt slumpen. Byggnaden är ansvarsfullt utformad på alla sina sidor och visar upp genomtänkta material och komponenter från sockel till nock. Arkitekturen visar upp en fingertoppskänsla för detaljer som hålls samman av ett tydligt formspråk med rötter i den klassiska staden. Byggnadens balkonger och skyltfönster ger en effekt likt en biholk vars gluggar kan fyllas med ett färgstarkt liv som stärker sin omgivning.”

– Åkerholmen kommer att bli ett vackert blickfång från flera riktningar i området med sin placering ut mot torget och de omgivande stråken. De 63 välplanerade hyresrätterna i varierande storlek kommer att bidra till en social blandning och lokalerna i husets resliga och öppna sockelvåning kommer att skapa liv runt torget, säger Jesper
Lövkvist, partner på Utopia Arkitekter.

Projektet har fått sitt namn efter den typ av små öar av naturmark som syns på många ställen i Djurgårdens kulturlandskap och som är viktiga livsmiljöer för många av jordbrukslandskapets växt- och djurarter.

Med grönska på tak- och bakgård blir huset en urban åkerholme och skapar en spridningskorridor mellan Djurgårdens grönområden. Trästomme, god energiprestanda och genomgående smarta materialval gör dessutom huset till ett klimatmässigt bra förslag med pressade CO2-tal.

– Åkerholmen är ett bra exempel på hur vi som byggherrar tillsammans med engagerade arkitekter kan skapa och genomföra projekt som är ambitiösa både när det gäller gestaltning och klimat. Nu ser vi fram emot att tillsammans med Utopia dra igång projektet efter sommaren med siktet inställt på byggstart 2023, säger Henrik Eklund, affärschef på ED Gruppen