Nyheter

Flyttvägen för Kiruna kyrka klar och tidsplanen tidigareläggs

Vägsträckan Kiruna kyrka och andra kulturbyggnader är nu bestämd och flytten tidigarelagd till 2025. Lombololeden blir huvudsträckan vilket innebär att vägen måste breddas, och den gamla järnvägsviadukten ska rivas. 

Vi har tidigare berättat att kyrkan som är 40 meter bred, 40 meter lång och väger 600 ton samt klocktornet ska flyttas i sin helhet.

Tidplanen är nu att flytta kyrkan och klocktornet under barmarksperioden år 2025, och inte 2026 vilket var den tidigare inriktningen.

–  Vi kan även berätta att den enda möjliga flyttvägen är att flytta kyrkan från nuvarande plats via Gruvvägen, Hjalmar Lundbohmsvägen, Silverbrandsgatan, Lombololeden och Österleden in till den nya platsen, säger Stefan Holmblad, LKABs projektledare för flytten av Kiruna kyrka.

Då kyrkan kräver en relativt bred flyttkorridor utmed flyttvägen är det bra att kyrkan flyttas så tidigt som möjligt.

– Vi vill inte låsa upp ytor i Kiruna nya centrum under en längre tid utan vill kunna bygga bland annat bostäder enligt plan, säger Joel Ahlquist, projektledare på LKAB.

En stor påverkan längs färdvägen är att den gamla järnvägsviadukten vid Lombia måste rivas.

– I övrigt kommer vi bredda upp vägen hela sträckan och sedan återställa vägen i överenskommelse med Kiruna kommun och Trafikverket.

LKAB kommer även flytta kvarvarande 21 kulturhistoriskt värdefulla hus efter samma flyttväg.

– Av samma anledning så vill vi göra plats för att utveckla gruvstadsparken i gamla Kiruna, säger Joel Ahlquist.

Lena Tjärnberg, kyrkoherde i Kiruna pastorat, kontraktsprost i norra Norrbotten, säger, att det i all förändring finns det något gott och så även i flytten av en älskad kyrka.

–  Det finaste och största är att Kiruna kyrka får följa med till den nya stadskärnan och att den kommer att fortsätta att finnas där för alla våra församlingsbor, både för de som bor här och de som kommer på besök.

– Kyrkan kommer att fortsätta att vara en centralpunkt för Kirunaborna i livets alla skeden och det är det allra viktigaste för mig som kyrkoherde, säger Lena Tjärnberg.