Nyheter

Utopia vinner med ätbart förslag i Kumla

Tillsammans med Innobo har Utopia Arkitekter vunnit Kumla kommuns markanvisningstävling för rad- och flerbostadshus. Teamets klimatsmarta förslag där gårdarnas grönska består av uteslutande ätbara växter står som vinnare efter tävlingen som lockade 14 deltagare. Efter sommaren påbörjas arbetet med målsättningen om byggstart under 2023.

Förslaget som fått namnet Kvarteret Trädgårdsmästaren innehåller 31 radhus och 52 lägenheter i varierande storlek fördelade på två flerbostadshus, varav ett är ett trygghetsboende med 26
lägenheter. Den sammanlagd yta är på cirka 9 200 kvm BTA.

– Vinsten är resultatet av ett målmedvetet arbete att skapa ett klimatsmart projekt med avstamp i det ultralokala och traditionella men samtidigt ge det en tydlig modern prägel. Kvarteret Trädgårdsmästaren är ett förslag som levererar ekonomiskt, ekologiskt och socialt och som vi är väldigt stolta över, säger Jesper Lövkvist, partner på Utopia Arkitekter.

Kvarteret Trädgårdsmästaren är baserat på till stor del träbyggande med ett omfattande inslag av återbruk av en rad olika material.

I sin utvärdering av tävlingsförslaget skriver kommunen bland annat:

”Konceptet med inspirationen av den gamla handelsträdgården och hur det knyter an till arkitektur och grönstruktur är suveränt. Arkitekturens styrka är att den både sticker ut och är stilren samtidigt som den knyter an till platsens historia. Helheten i landskapsarkitekturen i allt från hur parkeringarna hanteras, utformningen av gårdarna och hur den knyter an till arkitekturen är en bedrift i sig och lyfter förslaget en nivå.”

– Vi talar mycket om genomförbar hållbarhet och det här projekt är ett bra exempel på det. Tillsammans med Utopia har vi hittat en avvägning med ett förslag som är både gestaltnings- och klimatmässigt väldigt starkt samtidigt som vi med tävlingsbidraget inte lovar mer än vi kan hålla, säger Fredrik Ahl, affärs- och projektutvecklare på Innobo.

Kvarteret Trädgårdsmästaren är den andra markanvisningstävlingen Utopia Arkitekter vinner i samarbete med Innobo. Och tanken är att det ska bli fler i framtiden.

– För oss är det alltid extra kul att plocka vinster med lokala aktörer i tävlingar med fast markpris. Det ger ett mycket tydligare fokus på gestaltning och hållbarhet och blir en mycket mer relevant bedömning av vår insats som tävlingsteam. Nu ser vi fram emot nästa tävling tillsamman med Innobo, säger Jesper Lövkvist, partner på Utopia Arkitekter.