Nyheter

q-märkt byggnad renoveras och förstärks med bibehållen charm

Gamla Motala Verkstadsområde ligger som ett historiskt minne längs Göta kanal och Motala ström. Anrika Motala Verkstad började som en reparationsverkstad till kanalbygget (1822) och växte sedan så att man i mitten av 1800-talet blev en av landets ledande industrier.

Under hösten 2021 köpte Serneke AB Gamla Motala Verkstad och sedan årsskiftet har företaget jobbat med en större renovering av lokverkstaden. Tanken var att den första konserten i den gamla verkstadslokalen skulle äga rum i slutet av juni 2022 och som första evenemang ges en konsert med The Ark, onsdagen den 29 juni.

Om projektet

Allting startade med att Ola Serneke i mars 2022 kontaktade Patricio Holm Jalvander på BC Brandtätning AB gällande renoveringen av ”Lokverkstaden i Motala” som skulle göras om till konsert- och eventhall.

Den första kontakten med Sika skedde först i slutet av mars 2022 då BC Brandtätning hörde av sig till Martin Forssmed på Sika Sverige AB angående detta projekt som troligen behövde hjälp med ett kolfiberförstärkningsarbete. Byggtiden visade sig vara väldigt knapp eftersom den första konserten skulle ges i lokalerna redan i slutet av juni 2022.

I projektet saknades det dock en konstruktör, så Sika kontaktade Åkermans Ingenjörsbyrå AB med Claes Petersson i spetsen. Ett första möte hölls och efter ett platsbesök i Lokverkstaden så dök det upp ytterligare en fråga som behövde besvaras.

Ett omfattande blästrings- och betongrenoveringsarbete krävdes för att sedan kunna montera kolfiberförstärkningen. I detta fall kontaktades, Erab – Entreprenadreparationer i Örebro AB, som utförare och detta arbete påbörjades kort därefter.

– Motala Lokverkstad har varit ett väldigt kul och utmanade projekt där jag fick möjligheten att väcka liv i en utdömd byggnad. Ett stort renoveringsprojekt som av många ansågs vara omöjligt att göra utan att bryta mot byggnadens q-märkning, men som i slutändan blev en knappt märkbar renovering. Projektet har verkligen visat potentialen med Sikas kolfiberförstärkningssystem, säger Claes Petersson – Handläggande konstruktör, Åkermans Ingenjörsbyrå AB.

Trots den snäva byggtiden så är det noterbart att all betongrenovering och kolfiberförstärkning var klar innan deadline.

Sika levererar till projektet

Sika har sedan projektstart levererat en komplett konstruktionslösning för renovering och förstärkning av Lokverkstadens rundade tak. I denna konstruktion ingår både betongrenoveringsprodukter samt kolfiberväv med tillhörande lim. Nedan listar vi både volymer och vilka artiklar som använts.

KOLFIBERFÖRSTÄRKNING
Sika® CarboDur® S-1214: 750 meter
Sika® CarboDur® S-1512: 250 meter
SikaWrap®-231 C: 5 550 meter
Sikadur®-330: 3 405 kg
Sikadur®-30: 1 410 kg

BETONGRENOVERING
Sika MonoTop®-3020: 5 000 kg
Sika MonoTop®-4012: 1 500 kg

Totalt levererat material: 6 550 meter kolfiberväv, 4 815 kg lim och 7 000 kg reparationsbruk.

Avslutningsvis när vi pratar med Patricio Holm Jalvander – Verksamhetsansvarig, BC Brandtätning AB så menar han att det har varit en stor utmaning att renovera en så anrik byggnad som även var i ett väldigt dåligt skick:

– Beställaren Serneke insåg dock tidigt att stål inte var ett alternativ, det skulle bli ett alltför stort ingrepp, fortsätter Patricio. Så tillsammans med Sika och Åkermans Ingenjörsbyrå kom vi fram till att kolfiberförstärkning var det enda som kunde rädda Lokverkstaden i Motala.

–Det känns väldigt kul att ha varit med att bevara ett sådant viktigt landmärke, avslutar Patricio Holm Jalvander.