Nyheter

Detaljplan för Linden 5 i Furulund ute på samråd

Planförslaget för Linden 5, gamla Coop-tomten i Furulund är ute på samråd, vilket betyder att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Senast den 26 augusti behöver man synpunkter.

Ny entré med torg, bostäder och livsmedelsbutik

Mitt emot tågstationen i Furulund planeras ett nytt bostadskvarter med pendlingsnära bostäder, en livsmedelsbutik och ett litet soligt torg. Tanken är att ytan ska stärka centrumkänslan genom att skapa en ny mötesplats med vardaglig service för Furulundsborna.

Sedan gamla Coop-butiken stängde saknas en livsmedelsbutik i byn och tanken är den servicen ska återetableras.

Planförslaget innebär att den befintliga byggnaden på tomten (gamla Coop) rivs och ersätts med ett nytt kvarter för bostäder i 4–5 våningar med en livsmedelsbutik i bottenvåningen.

Byggnaden anpassas till den kilformade fastigheten och den gemensamma utemiljön planeras på innergården en våning upp, samt som takterrass på gaveldelen.