Nyheter

Skanska investerar 410 miljoner kronor i bostadsprojekt i Prag

Skanska investerar CZK 970M, cirka 410 miljoner kronor, i den första etappen av det nya bostadsprojektet Modransky cukrovar i Prag, Tjeckien. Etappen omfattar 112 bostäder och sju kommersiella lokaler.

Boende i Modransky cukrovar kommer att kunna nyttja förnybara vatten- och energiresurser och projektet har som mål att skapa utrymmen för goda grannrelationer. De dominerande inslagen kommer att vara ett nytt torg och utrymmen för fotgängare, en park och restaurerade banker vid floden Moldau.

Projektet strävar efter en BREEAM-certifiering och kommer använda solenergi, återvunnet byggmaterial och andra element. Bostadskomplexet kommer att få gröna tak och ytterligare grönska i form av hundratals träd, fruktträdgård och ängsmark. Modransky cukrovar är utformat för att spara upp till 47 procent av dricksvattnet genom ett så kallat blågröngrått infrastruktursystem, vilket avser integrering av funktioner inom dagvattenhanteringen.

Projektet omfattar totalt 797 bostäder, planerade att uppföras i sex etapper.

Byggnationen av den första etappen startar i juni 2022 och beräknas vara färdigställd i slutet av 2024.