Nyheter

Tengbom i Malmö stärker erbjudandet med rekrytering av Ulrika Signal

Tengbom stärker sitt erbjudande och rekryterar Ulrika Signal som kommer att utveckla nya affärskoncept och processer inom stadsutveckling. Ulrika Signal ska arbeta på Tengboms Malmökontor och har senast arbetat på stadsbyggnadskotoret i Malmö stad som processledare för Rosengård.

– Processen är det som påverkar resultatet av ett projekt mest, säger Ulrika Signal. Att satsa på att skapa bra processer säkerställer inte bara att projekten genomförs, utan även att resultatet blir bra.

Ulrika Signal ska ansvara för att utveckla nya genomförandeinriktade affärskoncept och processer inom stadsutveckling. Hon kommer att ha fokus på social hållbarhet och delta i utvecklingen av JämtJämlikt, det certifieringssystem för jämlik stadsutveckling som Tengbom utvecklat tillsammans med Helsingborgs stad, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och RISE.

– Ulrika Signals många år av processledning och projektutveckling stärker oss i vår roll som strategiska rådgivare, säger Emma Nilsby, kontorschef för Tengbom i Malmö. Vi ser att hennes driv och engagemang i hållbar stadsutveckling adderar värde för våra kunders affärer och utvecklar oss som arkitektkontor.

Ulrika Signal har arbetat i Malmö stad sedan 13 år tillbaka och har gedigen erfarenhet av olika sorters hållbarhetsfrågor inom stadsutveckling. I utvecklingen av Västra Hamnen i Malmö har den miljömässiga hållbarheten varit i fokus. Som projektledare för Stadionområdet har den ekonomiska hållbarheten varit viktig och som processledare för Rosengård har utgångspunkten varit den sociala hållbarheten. Hon är utbildad planeringsarkitekt FPR/MSA, på Blekinge tekniska högskola

På Tengboms kontor i Malmö arbetar 50 medarbetare, bland annat specialister inom samhällsplanering, stadsutveckling, husarkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur.

Ulrika Signal börjar på Tengbom den 1 september.