Nyheter

Klart: Flerbostadshus mellan Hyllie och Holma

Under dagens sammanträde beslutade stadsbyggnadsnämnden i Malmö att bevilja bygglov för nyproduktion av totalt 49 bostäder mellan Hyllie och Holma.

Beslutet innebär nybyggnad av flerbostadshus, radhus samt parhus, som dessutom kompletteras med solceller, förråd, stödmurar och bullerplank.

Flerbostadshusen uppförs i två volymer med fyra våningar och omsluter en bostadsgård tillsammans med sju radhus och ett parhus, som kommer att uppföras i två våningar.

– Hyllie är en snabbt växande stadsdel tack vare citytunnelns etablering. De korta avstånden i Malmö ger oss goda förutsättningar att låta fler ta del av den utvecklingen. Dagens beslut är en viktig pusselbit i arbetet med att bygga Malmö helt, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Den nya etableringen av bostäder i Hyllie och Holma skapar spännande möjligheter för dem som vill bosätta sig i området. Hållbarhet är ett av de viktigaste ledorden i Malmös stadsutveckling och det är därför glädjande det görs fortsatta satsningar på solceller och miljösmarta lösningar, säger Lars Hellström (L), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.