Nyheter

Startklart för sista pusselbiten i utvecklingen av Kopparlunden

Nu påbörjas arbetet med den fjärde och sista detaljplanen i Kopparlunden. Byggnadsnämnden tog den 15 juni beslut om ett planuppdrag.

Den sista av fyra detaljplaner i Kopparlunden, då DP Syd, DP Mitt och DP Norr vann laga kraft i Kopparlunden oktober 2021. Kopparlunden ska bli ett område där unik historia och framtid samspelar. Nya bostäder, mötesplatser, arbetsplatser, förskolor och grönområden ska ge liv till området och skapa en välkomnande blandad stadsmiljö.

Kopparlundens industriella historia är en viktig faktor för gestaltningen av området. Områdets karaktär och kulturhistoria kommer att vara viktiga för utformningen av hela detaljplanen, där exempelvis siktlinjer och Gjuteriet kommer att fortsätta vara en central del av det nya Kopparlunden, säger Susanne Malo ansvarig planarkitekt.

Läs mer om projektet:

här.