Nyheter

Tuve Bygg uppför Omnilager åt Inhubs

Tuve Bygg har tecknat ett entreprenadkontrakt med fastighetsbolaget Inhubs avseende byggnation av ett nytt högautomatiserat omnilager utanför Alingsås. Hyresgäst är modeföretaget Lindex som genom investeringen i det nya lagret vill säkra företagets framtida tillväxt och säkerställa en effektiv distribution och lagerhantering i takt med Lindex fortsatta globala, digitala och hållbara expansion.

Det nya omnilagret omfattar totalt cirka 48 000 kvm lager- och kontorsyta, inklusive entresolplan på den 39 000 kvm stora bottenplattan.

– Inhubs är experter på att skapa och bygga framtidens lager redan idag till våra kunder. Vi bygger och förvaltar effektiva logistikanläggningar för morgondagens handel och distribution. Vi valde Tuve Bygg som samarbetspartner för att de har kompetensen och erfarenheten att uppföra logistikfastigheter samt kan möta våra högt ställda krav, säger Andreas Ekberg på Inhubs

Tuve Bygg har ett nära samarbete och tät dialog med beställaren Inhubs både vad gäller kalkyl och inledande projektering av Lindex nya anläggning. Det är ett komplext projekt med högt ställda krav både vad gäller konstruktion och miljöcertifiering. I linje med modeföretagets hållbarhetsambitioner har man målsättningen att uppnå miljöcertifieringen BREEAM-SE Excellent. Anläggningen kommer att drivas med el från solpaneler som möjliggör elleverans till både egen drift samt till andra aktörer.

– Vi på Tuve Bygg är stolta över att få vara en del av projektet och kunna bidra med vår kompetens i ett komplext uppdrag, som ställer höga krav på oss som byggare. Att utveckla en byggnad för framtiden med miljö och hållbarhet i fokus är en utmaning vi gärna tar oss an, säger Robert Uthberg, arbetschef på Tuve Bygg.

Valet av lokalisering landade på Alingsås kommun mycket tack vare det geografiska läget utifrån transportoptimering, med närheten till E20 och även järnvägen som kan ge framtida möjligheter vid infrastruktursatsningar.

Den högautomatiserade och klimatsmarta anläggningen planeras att tas i drift under 2024.