Nyheter

Olika varianter av oljedimfilter

Det finns många leverantörer av oljedimfilter på marknaden. Utseendet kan variera något men i stort är de byggda efter samma princip.

Det finns två huvudsakliga skillnader på användningsområdet för oljedimfilter, toppmonterade och fristående.

Toppmonterade oljedimfilter

Ibland kan det vara svårt att hitta fri yta i en produktionslokal. Ett alternativ är då att montera ett mindre oljedimfilter med kapacitet för en enskild bearbetningsmaskin, ovanpå bearbetningsmaskinen.

I vissa fall kan det också vara så att man endast har någon enstaka bearbetningsmaskin och som inte är i största laget, då kanske det kan vara ekonomiskt att investera i ett mindre toppmonterat filter då en högre kapacitet kanske aldrig utnyttjas. Trots att priset per luftomsättning generellt sett är högre på mindre filtersystem.

Toppmonterade oljedimfilter finner man huvudsakligen i två olika varianter. Mekaniska och centrifugalbaserade.

Mekaniska filter suger förorenad luft genom olika filtersteg med olika avskiljningsgrad för att separera olja från luft i olika steg. Olja som separeras i filterstegen droppar sedan tillbaka i en returoljebehållare.

Centrifugalbaserade filter suger processluften genom roterande cylindrar med lameller som slungar ut olja som fastnar på lamellerna som sedan droppar tillbaka i en returoljebehållare.

Det senaste när det kommer till främst mindre filtersystem där en mindre fläktmotor är aktuell är att efterfråga EC-motor istället för AC-motor. EC-motorer är mindre i storlek, mer energieffektiva och det finns fler möjligheter att styra dessa på ett optimerat sätt i termer av hastighet och baserat på inkommande signaler från andra system mm.

EC-motorer är dyrare än AC-motorer och det är därför inte ekonomiskt försvarbart i dagsläget att installera EC-motorer i större storlekar då dessa blir mycket större investeringar.

Luftomsättningen för ett sådant filter brukar ofta ligga mellan 500 – 1 000 m3/h.

Fristående oljedimfilter

Fristående oljedimfilter står precis som de benämns fritt och stationärt i produktionslokalen. I och med detta tar filtret upp den produktionsyta den står på men deras konstruktion innebär också att de kan vara större och därmed ge högre kapacitet i luftomsättning. Fristående filter är i regel av mekanisk konstruktion och inte centrifugalbaserade.

Fristående oljedimfilter ansluts med ventilationskanaler som dras till respektive bearbetningsmaskin. Nackdelen med detta är att kanaldragningen behöver göras i ett initialt skede men fördelen när detta är på plats är att ett filter servar flera bearbetningsmaskiner vilket minimerar servicearbetet.

Medan ett toppmonterat oljedimfilter renar luften från en bearbetningsmaskin så arbetar ett fristående oljedimfilter mot 2 – 6 maskiner beroende på vilken kapacitet filtret har och hur stora bearbetningsmaskiner som ansluts.

Större oljedimfilter som förbrukar mycket energi och som kanske inte alltid behöver arbeta 100% under skiften kan installera frekvensomvandlare istället för att investera i de dyrare EC-motorerna.

En frekvensomvandlare kan programmeras att styras på ett liknande sätt som en EC-motor trots att det är en AC-motor. Exempel på funktioner som önskas på ett större oljedimfilter är att fläktmotorn arbetar mot ett önskat kanaltryck som en tryckgivare kan ange löpande. Med denna funktion jobbar endast fläkten så hårt den behöver för att uppnå det angivna kanaltrycket. När filtren successivt täpps igen mer och mer ökar tryckfallet och motorn ökar då varvtalet för att uppnå det önskade kanaltrycket.

Fristående skåp har ofta en luftomsättning inom intervallet 1 000 – 8 000 m3/h.