Nyheter

Första spadtag i Kista Äng

Med ett gemensamt spadtag för 472 nya bostäder kickstartar ByggVesta nu bostadsbyggandet i Kista Äng i Stockholm. Spadtaget markerar byggstart för det stora stadsutvecklingsprojektet, som fullt utbyggt kommer att innehålla 1 600 nya bostäder, skola, förskolor och generösa ytor för butiker, restauranger och uteserveringar.

Kista Äng kommer bli en levande stadsdel som gör det möjligt för fler att bo i Kista – nära områdets många arbetsplatser och lärosäten.