Nyheter

Lammhults största sedumtak

Till Lammhultsbornas förtjusning byggs just nu en efterlängtad 0-9 skola mitt i samhället. Med nya moderna lokaler blir den nya skolan ett stort lyft för hela Lammhult och självklart för både barn och personal som tillbringar sin vardag där. Skolan kommer att vara färdig för inflyttning i årsskiftet 2022/2023.

I veckan har man på Veg Tech varit och anlagt sedumtaket som blir Lammhults största och har en yta av 1400 m².

Skolan byggs enligt Miljöbyggnad Silver med avsikt att certifieras och även enligt Växjö kommuns energi- och träbyggnadsplaner.

Byggherre: Vidingehem
Byggentreprenör:
GBJ Bygg
Tätskiktsleverantör:
 Kronobergs tak
Sedumleverantör och montage:
Veg Tech AB