Nyheter

Lujatalo och Sweco bygger Finlands första BREEAM-certifierade flerfamiljshus i Finno, Esbo

Asunto Oy Espoo Zeniitti har som första finska hyreshus fått BREEAM-miljöcertifikatet på Very Good-nivån i designfasen. Projektutvecklarkonsulten är Premico Consulting, på uppdrag av Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI), Morgan Stanleys internationella fastighetsinvesteringsenhet. Premico har även ansvarat för att skapa ett certifieringssystem för projektet.

Hyresbostadsprojektet som Lujatalo kontrakterat omfattar ett flerfamiljshus, det vill säga 57 lägenheter i Finnos maritima Esbo med utmärkta transportförbindelser. De flesta lägenheterna är studior och enrumslägenheter och det finns även familjelägenheter. Den genomsnittliga golvytan på lägenheterna är cirka 41 kvadratmeter. En speciell egenskap hos varje lägenhet är en arbetsplats reserverad för distansarbete. Fastigheten ska vara klar att flytta i september 2022.

– Detta projekt är Lujatalos första stora öppning för en utländsk institutionell investerare som specialiserat sig på bostadsfastigheter, även när det gäller den prestigefyllda BREEAM-betyget. Vi tror att utländska investeringsbolag i framtiden kommer att skärpa konkurrensen på bostadsmarknaden och inspirera dem till högkvalitativa miljökvalitetskriterier. Projektet stödjer Lujatalos strategiska mål i utvecklingen av hållbart byggande och det är vi mycket nöjda med. Vi är också glada över det goda samarbetet med Premico och deras engagemang och förmåga att tillsammans med byggherren söka mer hållbara bygglösningar, säger Tero Saanisto, Lujatalos affärsområdeschef i Nyland.

BREEAM-klassificeringen är ett av de mest använda miljöklassificeringssystemen för bygg- och ansvarsbedömningsmetoder i Europa. Den certifierade fastigheten uppfyller vissa kriterier för hållbar fastighet och fastigheten har genomgått en extern revision.

– Premico ser att certifieringen av bostadshus med ett välkänt och allmänt accepterat miljösystem ger en trovärdig grund för genuint miljövänligt byggande såväl som fastighetsägande. Genom detta tror vi också att de finansiella marknaderna kommer att ge oss billigare grön finansiering, säger Markku Kainulainen, projektledare på Premico.

Sweco utförde platsens miljörådgivning och miljöbedömning, inklusive beräkningar av koldioxidavtryck, jämförelser av livscykelkostnader och dagsljus. Energieffektiviteten i fjärrvärmeprojektet, som kommer att slutföras under hösten, är utmärkt och slog sig ner i högsta A-klassen under E-talet 72. Dessutom använder platsen solpaneler, vattenbesparande vattenarmaturer, M1-klassade inomhusmaterial och erbjuder mångsidiga sorteringsmöjligheter för avfall. Den sista andra etappen av BREEAM-certifieringen kommer att ansökas om när platsen är färdig.

– Det är oerhört bra att de miljöklassningar som är bekanta från kommersiellt byggande också har börjat bli vanligare i bostadsfastigheter och att konsumenterna också är mer intresserade av miljöeffektiviteten i sina bostäder, vare sig det är hyres- eller ägarbostäder. Det här har varit ett intressant och lärorikt projekt för konstruktören, eftersom certifieringskraven också skiljer sig en del mellan affärslokaler och bostadsbyggande, säger Riina Ahola, Swecos koncernchef.

I framtiden kommer Sweco, i samarbete med Premico, fortsätta att certifiera flera bostadsfastigheter i den av Premico etablerade CNRF (Carbon Neutral Residential Fund) till minst en Very Good-nivå.

– Vi tror också att i takt med att antalet miljövänliga byggen ökar så kommer miljömedvetenheten och efterfrågenivån hos bostadssökande för byggherrar att öka, och vi känner att vi kommer att kunna svara utmärkt på denna trend med våra produkter. Lujatalo och Sweco valdes ut som våra partners för att de bäst delade vår syn på framtiden för miljövänligt bostadsbyggande och snabbt och flexibelt hittade lösningar med oss ​​i den nya situationen, avslutar Kainulainen.