Nyheter

Positivt planbesked för bostäder i Torslanda

De två fastigheterna i Torslanda, som förvärvades av Cernera Fastigheter i slutet av 2021 har nu fått positivt planbesked för bostäder. Det innebär att detaljplanearbetet kan påbörjas under 2022.

– Det är glädjande att vi så snabbt fick positivt besked, säger Oskar Malmén, vVD på Cernera. Vi planerar ett bostadsområde med ett hundratal bostadsrätter och vårt arbete kommer nu att gå in i en fas där vi närmare utformar projektet för att kunna få en detaljplan på plats.

Kommunen har för avsikt att omvandla området Amhult, som idag är ett lättare industriområde, till ett bostadsområde där Cerneras fastigheter kommer att utgöra en del. Bostadsbebyggelse planeras längst med hela Kongahällavägen med bostäder i 5-7 våningar.

– Vi växer i hela landet och detta förvärv stärker vår närvaro i Göteborg som är en av de regioner vi tror mycket på, säger Oskar Malmén