Nyheter

Peab etablerar joint venture för bostadsfastigheter i Finland

Peab etablerar ett joint venture-bolag med Slättö för utveckling och förvaltning av nyproducerade gröna bostadsfastigheter i Finland.

Det nya joint venture-bolaget kommer att ägas till lika delar av Peab och Slättö Core Plus AB. Parterna har en gemensam ambition att växa portföljen med fokus på större städer i Finland och gröna bostadsfastigheter.

– Peab har under de senaste åren gjort betydande satsningar inom projektutveckling, i linje med strategin. Vi är glada över att nu börja samarbeta med Slättö i Finland. Projekten vi ska genomföra är viktiga för Peab i Finland även avseende miljöcertifierade bostadsprojekt, säger Juha-Pekka Eskola, affärsenhetschef Peab projektutveckling Finland.

Det initiala förvärvet består av två bostadsprojekt i Vanda respektive Åbo om sammanlagt 178 lägenheter samt 705 kvadratmeter kommersiell area i lägen med goda kommunikationer. Samtliga fastigheter kommer att miljöcertifieras. Peab kommer att uppföra fastigheterna i egen balansräkning fram till färdigställandet i slutet av 2023. Resultatavräkning kommer att ske i samband med avyttring.

– Vi ser affären som en utmärkt möjlighet att accelerera vår satsning i Finland. Att etablera ett strategiskt joint venture med en skicklig projektutvecklare är helt i linje med vår strategi avseende hur vi vill fortsätta växa geografiskt utanför Sverige inom segmentet gröna bostadsfastigheter, kommenterar Christian Bratt, affärsområdeschef Bostad på Slättö.