Nyheter

Stordåhd Kommunikation lanserar ny sajt – Grönt Samhällsbyggande

Stordåhd Kommunikation och inte minst vår printredaktör Kjell Arne Larsson jämte vår digitala redaktör Matthias Högberg har det senaste tiden jobbat hårt med en ny sajt. Nu är vi stolta över att lansera en ny uppdaterad hemsida utöver tidningen som speglar den omfattning av information vi kan erbjuda våra kunder när det gäller ett grönt byggande.

Våra kunder och läsare verkar inom en mängd olika branscher, hemsidans uppgift är att serva alla besökare för att enkelt och effektivt hitta just de nyheter som eftersöks. Vi ser fram emot att välkomna våra besökare till vår nya webbplats och uppmuntrar er att ta del av innehållet. Detta blir nu Stordåhd Kommunikations sjunde sajt, Grönt Samhällsbyggande.

Att få sjösätta den här sajten är en höjdpunkt för oss den här månaden inklusive vårt deltagande så klart på fantastiska Nordbygg. Det är mer pusselbitar än vad man tror som ska trixas in vid ett bygge av en ny sajt, varför ska allt vara enkelt, men nu är vi på banan och härifrån kommer det bara att bli bättre och bättre.

Vi har redan börjat mata in bra artiklar och intressanta nyheter och de kommande nyhetsbreven kommer att bli matnyttiga från sajten. Tro mig, vi har en massa häftiga och spännande artiklar på gång framåt både i tidningen och på sajten.

Missa förresten inte registrera dig för att få vårt nyhetsbrev.

För dig som redan har kontakt med oss på Stordåhd kommer vi automatiskt addera dig till nyhetsbrevet, önskar du inte få det skickat av oss är det bara att avregistrera sig. Och, snart sommar, sol och historiska Stordåhd-dagar, just det mina damer och herrar, ännu en vecka har snart gått igen, sommaren har anlänt så smått på allvar, www.grontsamhällsbyggande.se är nu lanserad. Snart också en ny vecka, nya möjligheter och själv kommer jag att starta upp den nya veckan med ett besök i Schweiz, närmare bestämt Rapperswil, Jona och bli lärd i och få inspiration, när det gäller badrumsinredningar och nya innovationer, spännande!

Den nya gröna byggsektorn

Bygg- och fastighetsbranschen i Sverige svarar för en stor del av vår klimatproblematik och framåt måste klimat- och hållbarhetsfrågorna verkligen placeras i projektens centrum. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete avseende klimat- och miljöpåverkan och i detta sammanhang är miljöcertifieringarna i byggprojekten ett nyckelbegrepp. Dessa certifieringar blir allt fler, och dessutom sker kontinuerliga förbättringar och uppdateringar i dessa.

Alla byggprojekt måste framöver ingå i en kontinuerlig process där varje enskilt projekt bygger vidare på det föregående. Varje projekt prövas och utvärderas utifrån samhällets mål om klimatneutralitet samt hållbarhetens tre fundament; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Varje projekt ska vidare bidra till att successivt minska klimatpåverkan, skapa bättre livsmiljöer och bli lite snålare med jordens resurser. Hur vi använder naturresurser, byggmaterial, byggmetoder och energisystem är en central del av det hållbara samhällsbygget. Miljöcertifieringar och bedömningssystem är ett av flera verktyg som kan användas.

Kraven på minskade CO2-utsläpp, klimatberäkningar och livscykelanalyser blir också allt hårdare i byggbranschen. För att möta detta har många leverantörer och producenter fasat ut sina fossila bränslen till förmån för förnyelsebara. Byggbranschen står nu inför helt nya krav på att redovisa vilken klimatbelastning de tillverkade produkterna innebär. Ett av de senaste kraven i Sverige är att byggherrar måste skicka in en klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader.

Här måste producenterna kunna möta marknaden genom att leverera miljödata som är konkurrenskraftig, lätt att hitta och enkla att använda för exempelvis entreprenörer, arkitekter och byggherrar/beställare.

Ett av de viktigaste verktygen för att redovisa en produkts miljöpåverkan är EPD, vilket står för Environmental Product Declaration – Miljövarudeklaration. Grunden för en EPD är en livscykelanalys (LCA) där byggmaterialets miljöegenskaper beskrivs i alla faser av produktens liv. En EPD måste utföras enligt internationell standard för att vara tillförlitlig vilket innefattar att EPD:n verifieras av en oberoende tredje part. Nu kan många producenter redovisa EPD:er som visar betydligt lägre klimatavtryck, GWP-värdet i EPD:erna, som i genomsnitt är halverat för dessa produkter. GWP, Global Warming Potential, är den parameter i en EPD som beskriver produktens klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser och därmed det värde som har störst inverkan på en produkts EPD. Den stora förbättringen av produkternas klimatavtryck beror många gånger inte på en förändrad sammansättning av produkterna, utan på skiftet av bränslet.

Det är viktigt att påpeka här att det fortfarande finns andra krav i byggreglerna än just bara CO2-utsläpp. Aktörer måste även bedöma faktorer som till exempel själva livslängden, brandsäkerheten, och cirkulariteten vid materialval.

God helg vad det lider,

Jan Åström