Nyheter

Nytt handelscenter i Halmstad

Fastighetsstaden har fått möjlighet att förvärva mark från Halmstads kommun, och ihop med deras befintliga tomt i området kan de nu utveckla Halmstadporten, ett område med stor potential.

– Halmstadporten har ett strategiskt handelsläge med närhet till E 6 attraktivt för nyetableringar och är attraktivt för företag som verkar i de östra delarna av Halmstad, säger Pontus Petersson på Fastighetsstaden.

Efter att ha arbetat huvudsakligen med gestaltning är det nu dags för Fastighetsstaden att gå in i projektets uthyrningsfas. Sedan tidigare har de en dialog med ett antal intressenter, men ännu finns en möjlighet att arbeta med volymerna. Fastighetsstaden försöker nu hitta en bra mix av verksamheter.

– Ambitionen är att vi kommer att kunna presentera en yta om 8 500 kvm som ska innehålla en mix av kontor, handel och lättare tillverkning, fortsätter Pontus Petersson.

Det finns idag en stark efterfrågan på lokaler i området och snart hoppas han kunna presentera de första större uthyrningarna.

– Vi vill relativt snart komma igång med byggnationen och räknar då att delar ska stå färdigt för i slutet av 2023, avslutar Pontus Petersson.