Nyheter

Startklart: 300 lägenheter med blandade boendeformer i Malmö

KlaraBo och OBOS förslag, Boostad, har vunnit markanvisningstävlingen utlyst av Malmö kommun och kommer tillsammans att bygga ett helt nytt kvarter Öster om mässan i Hyllie. Förslaget grundar sig på 318 lägenheter motsvarande 21 500 kvm BTA och kombinerar bostads- och hyresrätter. Detaljplanen har vunnit lagakraft och byggstart är planerad till våren 2024.

Boostad togs fram av ett flertal aktörer som gemensamt har ett starkt fokus på långsiktig och hållbar stadsbyggnad där människor från hela samhället ska kunna mötas och bo. KlaraBo och OBOS är byggherrar och samarbetar med White arkitekter, Veidekke, E.ON, Boost by FCR och Fritidsbanken i ett partnerskap som syftar till att erbjuda ekonomiskt tillgängliga och miljömässigt hållbara bostäder för en bred målgrupp. Låga hyror möjliggörs med smarta byggnader och genomtänkt förvaltning som ger lägre driftskostnader. OBOS lanserar samtidigt sin populära boköpsmodell Deläga som sänker trösklarna till eget ägt boende.

– Vi är både stolta och glada över att få bidra till utvecklingen av Malmö. Det här är ett fantastiskt projekt som har höga ambitioner vad gäller både livet mellan husen och bostädernas kvalitet. För OBOS är målet att varken ålder eller yrke ska vara ett hinder för att köpa en bostad, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya hem.

Genom bland annat solceller på taken erbjuds en energigemenskap där produktion, lagring och delning av energi mellan fastigheterna är möjlig. Exteriörerna i förslaget kommer präglas av tegel och trä med gemensam trädgård och gårdsskog på innergården som erbjuder sociala ytor. Aktivitetslokaler och förskola kommer ligga i nära anslutning till fastigheterna. Lägenheterna varierar från mellan ett till fyra rum och kommer kännetecknas av yteffektiva lösningar som passar hushållens olika storlekar och behov.

– Det känns oerhört positivt att få vara delaktig i Malmö stads ambition att fortsätta växa hållbart. Vi grundade KlaraBo med målet att erbjuda attraktiva hyresrätter med rimlig hyra och vår affärsmodell rimmar väl med Mallbokonceptets grundläggande beståndsdelar. Detta är KlaraBos tredje tilldelning för året och det bekräftar att det finns en stark efterfrågan på våra bostadslösningar på den svenska bostadsmarknaden, säger Andreas Morfiadakis, VD på KlaraBo.

KlaraBo och OBOS garanterar projektets finansiering före, under och efter färdigställande och använder eget kapital samt sedvanlig belåning för att finansiera projektet.

Exploateringsområdet Öster om mässan ligger centralt i Hyllie, en stadsdel i södra Malmö. Området ligger nära flera parkmiljöer med goda kollektivtrafiksförbindelser och utmärkta kontorslägen i och runt Malmö Arena. Öster om mässan har som mål att tilldela markanvisningar till byggaktörer som vill bidra till en mer hållbar bostad- och kontorsmarknad.