Nyheter

Ny ledamot i Tyréns styrelse

Caroline Segerstéen Runervik blir ny ledamot i Tyréns styrelse. Caroline är sverigechef på Capgemini sedan 2021 och en erkänd internationell ledare med bred erfarenhet av digital transformation.

– Tyréns är ett innovativt konsultbolag med en stark position inom hållbarhet och digitalisering. Jag ser verkligen fram emot uppdraget och hoppas att min erfarenhet av kunddriven affärsutveckling och digitalisering kommer att bidra till den fortsatta tillväxt- och förändringsresan, säger Caroline Sergerstéen Runervik.

Caroline är Sverigechef på Capgemini sedan 2021och har närmare 20 års erfarenhet av tjänsteutveckling, försäljning och digital transformation i internationella konsult- och teknikbolag. Hon har haft en rad ledande befattningar inom Capgemini, bland annat som affärsområdeschef inom energi- och telekom samt inom industrisegmentet. Hon har också varit verksam i flera startup-bolag inom IT.

– Carolines engagemang för digitalt värdeskapande sammanfaller väldigt väl med Tyréns ambition att bidra till hållbara städer och samhällen. Jag är mycket glad över att välkomna henne till styrelsen, säger ordförande Johan Dennelind.

Caroline valdes in på stämman den 21 april och ersätter Eva Nygren som lämnar styrelsen efter fem år som ledamot.

Tyréns styrelse består nu av ordförande Johan Dennelind, ledamötena Anna-Karin Hatt, Marita Hellberg, Mariette Hilmersson, Mårten Lindström och Caroline Segerstéen Runervik samt tre arbetstagarrepresentanter.