Nyheter

Spaden i marken för Kaptenens park i Stationsstaden

På en öppen plats i mitten av Stationsstaden står några ensamma träd. Snart kommer de att omgärdas av gröna gräsmattor, vackra planteringar och lekfulla buskage. Här ska Kaptenens park anläggas – ett grönt nav för avkoppling, aktivitet och umgänge mitt i centrala Kävlinge

I hjärtat av Stationsstaden i Kävlinge kommer Kaptenens park att breda ut sig. Parken har utformats med ambitionen att erbjuda något för alla – gammal som ung.

– Förutom vackra planteringar planerar vi lekplatser, klätterblock, grusplan för boule, gräsytor för bollspel eller picknick och en amfiteaterliknande sänka med en liten scen, berättar projektchef Niclas Jensen.

Förhoppningen är att parken ska användas under alla årstider, inte bara under de sköna gröna månaderna, och vid dygnets alla timmar. Därför har extra omsorg lagts på belysning och på att skapa vackra trygga miljöer.

Vackert och hållbart

Parken är tänkt som en grön oas i Stationsstaden och centrala Kävlinge. Stort fokus ligger påväxtligheten, med olika teman i olika delar av området – robusta perennplanteringar, lekbuskage, gräsmattor och en kustliknande naturlekplats. Idag finns redan ett par högre träd för att parken redan från början ska varapraktfull och vacker. Träden har tagits tillvara från andra platser, där de annars hade behövts fällas, och flyttats till parken.

– Vi har även försökt att tänka på den biologiska mångfalden. Exempelvis är delar av sänkan en våtäng med klippta gångar, som kan förändras från år till år, berättar Niclas Jensen.

Sänkan i mitten av området behövs för att kunna ta emot stora mängder nederbörd vid extrema väderförhållanden och för att vi ska stå rustade inför framtida klimatförändringar.

– Att rusta för ett hållbart samhälle är något vi tänker på vid all exploatering och i alla byggprojekt. Sänkan, som tillåts svämmas över vid nederbörd, är ett exempel på detta arbete, berättar Niclas Jensen.

Damm och teater i ett

Hundraårsregn förekommer lyckligtvis inte alltför ofta, och sänkan i Kaptenens park kommeratt vara torr större delen av tiden. Därför konstrueras den i form av enamfiteater.

– För att vi ska kunna använda platsen till något bra även när det inte är extremväder skapas en betongkonstruktion i botten med en scen. Längs med kanterna bygger vi upp olika etage så att man kan sitta i kvällssolen och njuta av underhållning, förklarar Niclas Jensen.

Förberedelserna för parken har påbörjats och planen är att den ska stå färdig under nästa år.