Nyheter

Forsen projektleder dubbelt när Rikshem bygger kadettbostäder i Halmstad

Först tre femvåningshus och nu ytterligare sex tvåplanshus – Rikshem fortsätter att bygga ut på Galgberget i Halmstad. Totalt handlar det om 137 nya bostäder. Samtliga lägenheter hyrs av Fortifikationsverket för att utgöra bostäder till de som utbildar sig inom Försvarsmakten i Halmstad. Och Forsen har fått förtroendet att projektleda båda etapperna.

I ett av Halmstads mest natursköna områden har Rikshem under 2021 låtit bygga 87 lägenheter i tre femvåningshus och nu bygger man ytterligare 50 lägenheter. Forsen stod för projektledningen av den första etappen och resultatet blev så lyckat att både Forsen och entreprenören Skanska fick förnyat förtroende när nästa del skulle upphandlas.

– Rikshem har sedan tidigare 20 hus i Enheten 1, som fastigheten heter. Nu bygger vi den sista etappen, som består av trerumslägenheter för uthyrning till Fortifikationsverket. I Halmstad finns luftvärnsregementet, militärhögskola och Försvarsmaktens tekniska skola, så behovet av bostäder är stort. Området kallas i Halmstad ofta för Kadettbyn, säger Maria Dahlquist Lönn, projektledare på Forsen.

På marken låg tidigare tre kadettbostäder från fyrtiotalet, som revs sommaren 2020 för att lämna plats åt de nya tvåplanshusen.

– I mitten av området bygger vi också ett gemensamhetshus med kontorsplatser, konferensrum och tvättstuga utifrån hyresgästens önskemål. I samband med byggnationen drar Rikshem dessutom in nytt VA till hela området och kopplar det till det lokala nätet.

Galgberget är ett välbesökt friluftsområde och det har funnit flera restriktioner att ta hänsyn till vid byggnationen i den pågående etappen.

– Vi får inte bygga högre än två våningar så vi måste optimera markytan på bästa sätt. Det finns också ett antal ekar som har rivningsförbud så det har krävts mycket planering innan vi kunde börja bygga, säger Maria Dahlquist Lönn.

Slutbesiktning sker i januari 2023. Då kommer Fortifikationsverket att totalt hyra drygt 400 lägenheter av Rikshem. Och hittills har arbetet flutit på enligt plan.

– Både Forsen och Skanska har varit med sedan etapp 1, och både projektledningen och själva byggnationen har fungerat väldigt bra hela vägen. Forsen är kunniga, engagerade och lätta att samarbeta med, säger Pär Hallgren, projektutvecklare på Rikshem.