Nyheter

Årets renoveringsprojekt?

De tolv husen med sina 1 200 lägenheter på Siriusgatan i Gärdsås i Bergsjön har stått stadigt i femtio år och är nu i behov av renovering. Vi renoverar varsamt genom att utgå från fastigheternas behov och hyresgästernas önskemål. Den omfattande renoveringen är en av finalisterna i Sveriges Allmännyttas tävling om årets bästa renovering.

Husen får ny fasad och fönstren byts ut, och några av taken får solceller. Samtidigt renoveras balkonger och de hyresgäster som vill får balkongen inglasad. Vi bygger också nya entréer och upprustar gårdarna med mer belysning, fler mötesplatser och roliga lekplatser. Dessutom skapar vi nya tvättstugor och miljöhus med återvinning på gårdarna. Hyresgästerna har varit involverade på flera olika sätt och bland annat röstat fram fasadernas utseende och mosaikkonst på de 17 meter höga gavlarna. De olika konstverken och olika färger på fasaderna gör det lätt att orientera sig i området.

– Vi är många som är involverade i Gärdsås under en väldigt lång tid. Det är vårt största projekt hittills och det är extra glädjande att många hyresgäster har varit involverade i dialoger och omröstningar, säger Sara Hamon, fastighetsutvecklingschef på Familjebostäder.

Renoveringen i Gärdsås ingår som en del i arbetet med att utveckla Bergsjön. Här handlar det om att skapa framtidstro bland annat genom stadsutveckling, upprustning och särskilt stöd till barn och ungdomar.

– Redan 2013 startade vi ett dialogarbete med våra hyresgäster och 2018 inleddes en omfattande utvändig renovering av den nedre delen av området. För att ta vara på det positiva och lyfta området genomför vi en långsiktig satsning som vi kallar Gärdsås områdesutveckling, med mål att öka attraktiviteten, tryggheten och välfärden så att området inte längre klassas som ett särskilt utsatt område, berättar Sara Hamon.

Juryns kommentar:

”Ambitiöst projekt. Som en skolbok över hur man ska agera i ett stort och komplext renoveringsprojekt i ett klassiskt miljonprogramsområde med socioekonomiska utmaningar. Här har man satsat mycket på fokusgrupper och dialog med hyresgästerna. Tack vare den långa dialogprocessen med de boende gjordes ett omtag där man kom fram till att göra en mer varsam renovering av husen än vad som var tänkt ifrån början. Hyresgästerna har fått rösta på olika förslag när det gäller konstnärlig utsmyckning och vilken utrustning som ska finnas på lekplatserna.”

Familjebostäders renovering på Tellusgatan i Bergsjön vann tävlingen om årets renovering 2018.

Tävlingen Årets bästa renovering anordnas av Sveriges Allmännytta och vinnaren koras 18 maj under Allmännyttans Fastighetsdagar i Sundsvall.

Här är finalisterna i tävlingen om Årets bästa renovering! | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)