Nyheter

OBOS planerar drygt 100 bostäder i Ludvigsborg

OBOS har förvärvat tre fastigheter i Ludvigsborg, mitt emellan Höör och Hörby. Just nu pågår planeringen för drygt 100 bostäder i varierande former med möjlig byggstart 2023/2024.

– Det känns väldigt bra att meddela att vi kommer att bidra till utvecklingen av Ludvigsborg. Vi vet att allt fler vill bo i ett eget hus, gärna lite utanför stan med närhet till skog och vatten. Här finns alla förutsättningar för att möta det behovet och att skapa ett attraktivt område för framför allt barnfamiljer, säger Joakim Henriksson, VD för OBOS Sverige.

På de tre fastigheterna om drygt 20 hektar planerar OBOS att skapa villatomter för försäljning, samt bygga villor, radhus och kedjehus. I den första säljetappen kommer dessutom 18 bostadsrätter att erbjudas.

– Som en av Sveriges största bostadsutvecklare vill vi bygga där människor vill bo och leva. Vi lägger stor vikt vid att skapa en blandad bebyggelse, med olika ägandeformer, där många kan trivas, fortsätter Joakim Henriksson.

OBOS har förvärvat fastigheterna av en privat säljare, men området är sedan länge utpekat av kommunen som lämpligt för utbyggnad. Kommunen har bland annat byggt cykelvägar och planerar två ytterligare avdelningar på Ludvigsborgs förskola, samt en aktivitetshall.

– Vi kommer att påbörja arbetet med att exploatera området så snart detaljplanen vinner laga kraft. Förhoppningsvis kan vi få besked redan i sommar. Vi ser verkligen fram emot att sätta i gång, säger Frank Sonander, affärsutvecklare på OBOS Sverige.