Nyheter

Detaljplan klar: Nu kan stadsutvecklingen av Södra Änggården ta fart

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagan av detaljplanen för omvandlingen av Högsbo industriområde till Södra Änggården. Detaljplanen vinner därmed laga kraft idag. Nu kan stadsutvecklingen av området ta fart och byggnationen av 2000 bostäder samt skolor och parker påbörjas.

Den totala intäkten för Platzer bedöms uppgå till 1,8 mdkr.

Idag, den 6 april, meddelade mark- och miljööverdomstolen att de avslår överklagan av detaljplanen för Södra Änggården. Detaljplanen för omvandling av Högsbo industriområde till Södra Änggården har därmed vunnit laga kraft. Beskedet från mark- och miljööverdomstolen innebär att det kan byggas 2000 bostäder blandat med verksamheter, förskolor, parker samt en skola.

– Äntligen! Vi är oerhört glada att mark- och miljööverdomstolen gick på vår och stadens linje. Vi har hela tiden varit övertygade om att det är viktigt området utvecklas till en blandstad och att Södra Änggården kommer att bli en fantastisk stadsdel. Beskedet från domstolen idag är ett kvitto på att de verksamheter som idag är etablerade i området kan samexistera med nya som tillförs. Nu startar vi utvecklingen av området tillsammans med alla aktörer i Södra Änggårdens samverkansorganisation, säger Lisa Häggdahl, affärsutvecklare och ansvarig för arbetet med detaljplanen på Platzer.

Planarbetet har drivits av stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad i nära samarbete med Platzer sedan 2016. Kommunfullmäktige antog i april 2020 detaljplanen. Antagandet överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen, vilken avslog överklagan. Detta beslut överklagades till nästa instans. Nu har även Mark- och miljööverdomstolen avslagit överklagan samt meddelat att domen inte kan överklagas. Detta innebär att detaljplanen för Södra Änggården nu vinner laga kraft.

– Detta är en stor dag för oss, för staden och för alla våra samarbetspartners i Södra Änggården. Utslaget från Mark- och miljööverdomstolen visar att den detaljplan som tagits fram av stadsbyggnadskontoret är gedigen och genomarbetad. Jag är stolt över att vi fortsätter skapa och leverera värde i både bolaget och för Göteborg, säger P-G Persson, vd på Platzer.

Platzers roll i området

Platzer är idag största fastighetsägare i området och kommer under byggskedet att vara kvar och samordna utvecklingen av Södra Änggården. Detta kommer att ske tillsammans med de aktörer bolaget under 2017 och 2018 tecknat avtal med om merparten av de nu tillskapade bostadsbyggrätterna. Bostadsaktörerna är Bonava, Peab Bostad, Månsson Fastigheter, Hökerum Bygg och Skanska Nya Hem. I området kommer det även fortsätta finnas kommersiella fastigheter som Platzer kan utveckla som parkeringshus, skola och förskola.

Foto: OKiDoki