Nyheter

Seniorgården och Borätt vinnare i markanvisningstävlingen för trygghetsboende

Seniorgården och Borätt utsågs som vinnare i markanvisningstävlingen för det nya trygghetsboendet i Vallentuna. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt möte måndag 4 april. Vid utvärderingen som låg till grund för beslutet fick förslaget högst poäng för såväl kvartersutformning som gestaltning.

Intresset för att få bygga ett trygghetsboende i Ekeby i Vallentuna är stort. Vallentuna kommun har under senhösten 2021 bjudit in till markanvisningstävling för trygghetsbostäder för äldre i västra Vallentuna tätort, vid korsningen mellan Ekebyvägen och Snapptunavägen.

Under markanvisningstävlingen fick kommunen in nio välutformade förslag och måndag den 4 april fattade kommunstyrelsen i Vallentuna beslut om att Seniorgården och Borätt ska tilldelas markanvisningen.

– Det känns bra att vi snart kan erbjuda trygghetsboende i västra Vallentuna tätort. Seniorgården och Borätt har ett beprövat boendekoncept för äldre med aktivitetsvärd på plats bestämda tider, möjlighet till tilläggstjänster och ett bostadsprogram med ett stort antal funktioner för inom- och utomhusmiljö. Dessutom fångar kvartersutformning och gestaltning kommunens idé om småstadskaraktär, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

Seniorgården och Borätt beskriver i sitt förslag: ”Inbjudande och aktiva kvarter där olika generationer bor och möts. Ett varmt och välkomnade grannskap med gemensamma ytor, gröna gårdar och genomtänkta trygghetsbostäder för en trygg och bekväm vardag. Med engagemang, kunskap och genomförandekraft vill vi kunna bidra till Vallentunas fortsatta utveckling.”

– Kvartersstrukturen bidrar med småstadskvaliteter, goda möjligheter till solinsläpp och ger flexibilitet för framtida bebyggelse i närområdet. Bidraget har dessutom fångat kommunens idé om variation i detaljer och sammanhållet uttryck i gestaltningen väl. Projektet kvalitetssäkras genom Svanen-certifiering.

Förslaget är ritat av FOJAB arkitekter. Beräknad byggstart för trygghetsboendet blir 2025.