Nyheter

Najaden byggs med klimatförbättrad betong och solceller med energilagringslösningar

Sveafastigheter har byggstartat Najaden i Västerås som består av ett femvåningshus och ett hus på 16 våningar. Vid byggnationen används en optimerad stomme av klimatförbättrad betong. På taket installeras solceller med energilagringslösningar för att generera el även när solen inte lyser. 

Najadens två hus kommer bindas samman av en grönskande gård. Under gården byggs ett gemensamt garage med plats för bland annat en lådcykelpool för Najadens boende.

– Vi arbetar med att kontinuerligt utveckla, bygga och förvalta hem med erfarenheter från tidigare projekt. I Västerås tar vi exempelvis med kunskap från den forskningsstudie vi genomförde med plusenergihuset Neptun om hur vi kan minska vårt koldioxidutsläpp vid byggnation, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter. 

Sveafastigheter har sedan tidigare tre projekt i Västerås. Focken var det första i bolagets historia, och byggdes med mobilitetslösningar, dagvattenhantering och biologisk mångfald i fokus. Sedan byggdes Neptun, Sveriges första stora plusenergihus.

I början av 2022 vann Sveafastigheter Kundkristallen för trygghetsboendet Hydran, som har Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion.

– Jag ser fram emot att tillföra ytterligare ett riktigt bra och klimatsmart boende i Västerås. Vi samarbetar tätt med totalentreprenad för att hitta de senaste innovationerna och testa nya lösningar. Najaden är vårt första projekt där vi har energilagringslösningar till våra solceller på taket, säger Suzan Amin, Projektchef för Najaden, Sveafastigheter.

Najaden byggs med klimatförbättrad betong, vilket innebär att restprodukter från industrier blandas in i cementen och därmed minskar koldioxidutsläppet rejält, utan att prestandan påverkas. I Najaden beräknas koldioxidutsläppet minska med 20 procent i jämförelse om traditionell svensk betong hade använts. Dessutom används en optimerad stomme, vilket kapar koldioxidutsläppet ytterligare.

Vid byggstarten av Najaden medverkade bland andra Jesper Brandberg, Ordförande i Fastighetsnämnden, Västerås stad och representanter från Mälarenergi.

– Det är bra att vi på Öster Mälarstrand fått till den här kombinationen av bostäder och service som butiker, restauranger, hotell och bank, säger fastighetsnämndens ordförande Jesper Brandberg (L).

Fakta Najaden 
Upplåtelseform: 69 hyresrätter och 29 ägarlägenheter 
Arkitekt: Kirsh+ Dereka 
Totalentreprenad: H2 Entreprenad 
Byggstart: Mars 2022 
Inflytt: December 2023