Nyheter

Radar gör det omöjliga möjligt i Link40

Det finns ett gränsland mellan vad exploatören vill göra på en plats och vad som faktiskt är möjligt. När projektet Link 40 i Mölnlycke nu tar form har Radar kunnat bidra med sin expertis.

Nextstep och Balder planerar att utveckla området vid Bårhultsmotet till en knutpunkt för logistik. Här ska byggas omlastningsplatser och kontor, men även bostäder så småningom. Tanken är att platsen ska fungera som ett nav för regionens transporter i framtiden.

Samtidigt finns det andra värden intill riksväg 40 som man behöver ta hänsyn till. Bland annat är området ett stråk för älgar och rådjur och här finns myrmarker som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Det är här Radar kommer in.

– Vår roll i projektet har varit att se över vilken potential marken har och vad som faktiskt är genomförbart. Både när det gäller i relation till lagstiftningen och naturskyddet, säger Oskar Götestam, vd på Radar.

Det är tredje gången Radar arbetar tillsammans med Nexstep. Tidigare har kontoret haft liknande uppdrag vid exploateringen av Nya Hovås utanför Göteborg och Wendelstrand i Mölnlycke.

– Vi är glada över att vi har fått förtroendet även när det gäller Link 40. Radars styrka är att vi är duktiga på att balansera mellan enskilda och allmänna intressen, säger Oskar Götestam.

I varje ny exploatering finns ett litet utrymme mellan vad aktörerna vill åstadkomma och vad som är möjligt med tanke på omgivningen. Här, i gränslandet, har Radar utvecklat sin expertis

– Vi hjälper till att lotsa projektet genom kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket. Bland annat jobbar vi med illustrationer för att väcka nyfikenhet och intresse.

Radars uppgift har varit att förhålla sig neutral mellan exploatörernas önskemål och de instanser som har det slutgiltiga ordet. Tack vare sina kunskaper i båda lägren har Radar kunnat fungera både som en idéspruta och en broms.

– Nu finns en disposition, vilken mark som är realistisk att bygga på och i vilken storleksordning. Med den utgångspunkten kommer det sen att finnas flera förslag för parterna att ta ställning till, säger Oskar Götestam.