Nyheter

Allianskontrakt för utvecklingsstadiet av Karleby idrottspark i Österbotten, Finland har undertecknats

YIT har som en del av en allians tecknat ett kontrakt för utvecklingsstadiet av Karleby idrottspark i Österbotten i Finland. Alliansens huvudentreprenör är YIT, och den huvudsakliga designen och den arkitektoniska designen är av UKI Arkkitehdit Oy och Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy, strukturell design av Ramboll Finland Oy och byggnadssystemdesign av Granlund Pohjanmaa Oy. Alliansens kund är Kokkolan urheilupuisto Ltd.

Den inledande utvecklingsfasen av projektet förväntas pågå till slutet av 2022, under vilken tid alliansens innehåll och genomförande kommer att planeras, och målkostnad och genomförandeplan med tidtabell kommer att definieras. Efter utvecklingsfasen fattas beslut om att gå vidare till implementeringsfasen, som kommer att pågå i cirka tre år.

Det uppskattade totala värdet av kontraktet för alliansgruppen är 50 miljoner euro, varav andelen av utvecklingsskedet är cirka 2 miljoner euro.

– Vi fortsätter nu det lagarbete som startade under tävlingsfasen mellan allianspartnerna och kunden för att implementera idrottsparken, säger alliansens projektledare Markus Kaustinen på YIT.

– Kokkola Sports Park är en bra fortsättning på de betydande stadion- och ishallsprojekt som redan har genomförts i Österbotten, säger Reima Paananen, enhetschef på Ramboll Finland Oy.

– Energiåtervinning och energieffektivitet är hörnstenar i vår verksamhet. Vi är mycket glada över att projektet Karleby Sports Park har gjort detta viktiga ämne till ett centralt fokus för sina mål, säger Kari Rintamäki, områdesutvecklingschef på Granlund.

– Jag är mycket nöjd med den breda kompetens som vi har tagit in i alliansen. Samarbete med dessa aktörer kommer att säkerställa att projektet fortlöper som planerat, säger Timo Sivula, VD för Kokkolan Urheilupuisto.