Nyheter

Klartecken för nytt besöksmål i Brunnshög

Byggnadsnämnden har sagt ja till planerna på ett vetenskapligt besökscenter i norra Brunnshög i Lund. På torsdagens möte antogs detaljplanen som även gör det möjligt att bygga en liten park som knyter ihop Kunskapsparken och Vindarna park.

Det vetenskapliga besökscenter som nu kan byggas blir ett pedagogiskt fönster för allmänheten in mot ESS och MAX IV. Tanken med centret är bland annat att förklara teknologierna och forskningen i de båda anläggningarna. Barn och ungdom är en given målgrupp, men också allmänheten och näringslivet. Anläggningen förväntas bli en viktig målpunkt och ska ligga centralt i Science Village, nära till Rydbergs torg och inom synhåll från spårvagnshållplatsen ESS.

Det detaljplan som byggnadsnämnden nu har antagit preciserar att det ska byggas ”centrumverksamhet med forskningsinriktning”, det innebär att besökscentret även kan innehålla exempelvis café eller restaurang och en del arbetsplatser med forskningsinriktning. Tanken är att verksamheterna ska vara till för de som besöker Science Center eller jobbar i området.

– Ett vetenskapligt besökscentrum i Brunnshög stärker stadsdelen och gör den intressant för allt fler Lundabor. Successivt utvecklas området till en plats där man inte bara bor och jobbar utan också vill besöka på sin lediga tid, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

Science Village Scandinavia AB som äger marken har efter en tävling anlitat arkitektkontoret Cobe för att rita besökscentret. Skisserna som detaljplanen har utgått från visar en unik byggnad i trä med konkavt tak och en trädplanterad innergård.

Gården ska vara öppen för allmänheten. Stora fönster i bottenvåningen gör att man kan se in i byggnaden utifrån, samtidigt som gården blir en del av upplevelsen. Gården ska också innehålla café, utställningar och en amfiteater för uteföreläsningar. Den nedsänkta ytan ska ta hand om och fördröja dagvatten. Shop, café, auditorium och utställningsytor samlas runt gården.

– Det är glädjande med planerna på en så ikonisk byggnad på en självklar plats i Brunnshög. Jag tror att besökscentret kommer att fungera som en aktiv och inbjudande mötesplats, det blir en byggnad som både bildligt och bokstavligt ger inblick i vetenskapsvärlden, säger Hans Juhlin stadsbyggnadsdirektör.

Den lilla parken vid Science Center blir en del av grönstråket mellan Kunskapsparken och Vindarnas park, med gångar, sittplatser, träd och planteringar. Parken blir en nod i det nät av sociala stråk som ska skapas mellan forskningsanläggningarna ESS, MAX IV samt Kunskapsparken och den bebyggelse som planeras på Råängen, på andra sidan Odarslövsvägen.

Samtidigt ska parken fungera som ett ganska stort dagvattenfördröjningsmagasin. Därför är mitten av parken nedsänkt med inlopp och utlopp från dagvattenledningarna. De nedsänkta ytorna kan översvämmas vid stora regnmängder men övrig tid användas som vanligt.

Närheten till forskningsanläggningen ESS och motorvägen innebär att detaljplanen har särskilda bestämmelser för att hantera risker. Det handlar främst om att man enkelt ska kunna ta sig inomhus om det sker en olycka. De praktiska förutsättningarna kommer att följas upp vid bygglov. För att i framtiden kunna komma åt gemensamma underjordiska ledningar styrs också hur gatan och förgården utformas.