Nyheter

Skanska säljer spjutspetsprojekt inom klimat

Skanska Hyresbostäder säljer sitt hittills mest långtgående projekt inom hållbarhet. Köpare är HSB Sydost. Tillträde sker i samband med färdigställande som är planerat till det tredje kvartalet 2023.

Blå Port blir ett 10-våningshus med 57 hyresrättslägenheter på Blåportshöjden i Karlskrona. Koldioxidutsläppen ska minimeras under byggskedet och netto noll koldioxidutsläpp uppnås i driftskedet. Här kommer nya lösningar testas för att uppnå klimatneutralitet. Därmed kommer projektet att bidra till att Skanska Sverige tar viktiga steg mot sitt mål om att alla egenutvecklade projekt ska vara klimatneutrala senast 2030.

– Vi är glada över att HSB Sydost, som långsiktig ägare och förvaltare, delar Skanskas engagemang i att markant minimera byggnaders klimatavtryck, under såväl byggskedet som driftskedet. Tillsammans kommer vi lära av varandra och sikta på att nå riktigt långt i detta projekt som går i bräschen inom klimat och energi, säger Britta Cesar Munck, regionchef för Skanska Hyresbostäder.

Under byggskedet minskas klimatpåverkan, bland annat med hjälp av att byggarbetsplatsens fordon använder förnyelsebar HVO-diesel och att återvunnet byggmaterial används där det är möjligt. Hela tiden eftersträvas användning av material med lägre koldioxidpåverkan. Allt styrs och följs upp genom klimatkalkyler. Enligt Boverkets beräkningsmodell för klimatdeklarationer uppskattas klimatavtrycket till 270 kg CO2/kvm BTA, vilket är cirka 15 procent lägre än ett jämförbart hus byggt på traditionellt sätt.

– Det känns spännande att gå in i det här spjutspetsprojektet, som verkligen rimmar väl med HSB:s övergripande klimatmål om netto noll klimatpåverkan 2040. Att kunna erbjuda dessa hyreslägenheter till våra bosparare och medlemmar känns riktigt bra, säger Mårten Lindberg, vd HSB Sydost.

Fastigheten blir dessutom ett netto noll-energihus vilket innebär att den producerar lika mycket energi som den behöver på årsbasis. I Blå Port sker uppvärmningen med det innovativa systemet HYSS, Hybrid Solar System, som kombinerar förnybar och lokalproducerad solenergi och bergvärme. Sammantaget minskar HYSS behovet av köpt energi för värme och varmvatten med hela 80 procent jämfört med vanlig uppvärmning av flerbostadshus. För att ytterligare bidra med förnyelsebar el till fastigheten kommer det även finnas vindsnurror som genererar el året runt. Med enbart förnybar energi och bergvärme har fastigheten därmed inga CO2-utsläpp under själva driftskedet.

Byggstart är planerad till våren 2022 och beräknat färdigställande i september 2023.