Nyheter

De vinner Östergötlands arkitekturpris

Stångåstadens kvarter Eddan i korsningen Djurgårdsgatan-Drottninggatan i Linköping har vunnit Östergötlands arkitekturpris. I motiveringen står bland annat att läsa att projektet har genomförts med imponerande hög byggnadskvalitet och erbjuder ett brett utbud av välplanerade hyreslägenheter i attraktivt läge.

I motiveringen lyfts även fram att kvarteret har utvidgat innerstaden med stor hänsyn till befintlig bebyggelse och utgör ett intressant tillägg i stadsmiljön.

Platsen där Eddan ligger, vid korsningen Drottninggatan-Djurgårdsgatan, har varit allt från busstation till parkeringsplats. Kvarteret består av 231 bostäder och 3400 kvm yta för kommersiella lokaler.

– Arkitekturpriset är ett erkännande att vi med bygget av Eddan har bidragit till att göra Linköpings innerstad ännu lite vackrare. Genom ett fint samarbete med både arkitekt och byggentreprenör har vi inte bara skapat över 200 attraktiva bostäder och ett antal lokaler för kommersiell verksamhet med toppenläge utan dessutom förvandlat en parkeringsplats till ett blickfång och en mötesplats, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

Arkitekten bakom Eddan är Tengbom.

– Vår ambition var att ta fram ett landmärke som fick ta för sig i Linköping, samtidigt som det omsorgsfullt skulle kunna anpassa sig och smälta in i den kulturhistoriska och känsliga miljön runtomkring – en levande och inbjudande plats med butiker, caféer, restauranger med en arkitektur som tillför något nytt i stadsbilden. Ett väldigt fint samarbete med Stångåstaden la grunden för projektet och nu hoppas vi att kvarteret blir en uppskattad plats av alla Linköpingsbor, säger Jan Izikowitz, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom.

Motiveringen i sin helhet:

”Kvarteret Eddan och Emblan har genom sin utformning tillfört Linköping betydande kvaliteter ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Projektet har genomförts med imponerande hög byggnadskvalitet och erbjuder ett brett utbud av välplanerade hyreslägenheter i attraktivt läge. Kvarteret har utvidgat innerstaden med stor hänsyn till befintlig bebyggelse och utgör ett intressant tillägg i stadsmiljön.

De två nya kvarteren har tillkommit genom en lång process som inleddes med parallella uppdrag om parkeringshus/bostäder 2005 och har därefter ändrat innehåll och inriktning ett flertal gånger. Den nya bebyggelsen har funnit en stadsmässig form som bidragit till att innerstaden vuxit västerut. Eddan/Emblan är tydligt definierade och har gestaltats med inspiration från, och med stor hänsyn till, omgivande strukturer och byggnader. Kvarteren är fint sammanhållna i färg och material samt uppvisar variationer och kontraster anpassade efter sitt sammanhang.

Den högre byggnaden till väster är inte enbart motiverad av den höga exploateringsgraden, den tillför också den accent och dissonans som gör bebyggelsen intressant. Färdigställandet innebär att gatukorsningen Drottninggatan/Djurgårdsgatan nu har fått en fjärde rätvinklig fasad, vilket ger förutsättningar för att i framtiden omvandla korsningen till en mer begriplig och formstark plats.

Bebyggelsen erbjuder ett brett utbud av välplanerade hyreslägenheter i attraktivt läge. Med den stora variationen av bostäder och lokaler riktar sig kvarteren till en bred målgrupp. Parkeringsplatser är effektivt integrerade och omsorg har lagts på att skapa gröna gårdsmiljöer skyddade från stadens brus.

Projektet är väl gestaltat som stadsbyggnadsidé och har genomförts med imponerande hög byggnadskvalitet. Byggherren har på ett föredömligt sätt låtit kvalitet och långsiktighet prägla processen, bl.a. genom att ursprungsarkitekten fått medverka som rådgivare under hela byggnationen.”

Om Östergötlands arkitekturpris:

Östergötlands arkitekturpris ges åt ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet innefattande ett eller flera av följande områden: husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering. Pristagare utses av en jury, bestående av fyra ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter Östergötlands årsmöte. 
Om Eddan:
Byggherre: Stångåstaden
Arkitekt: Tengbomgruppen AB
Byggentreprenör: ED Bygg Sverige AB
Antal bostäder: 231
Storlek på bostäder: 21–137 kvm, 1-6 rum och kök
Yta för kommersiella lokaler: 3400 kvm