Nyheter

Smarta golvlösningar i Armaturen

På 1920-talet flyttade Nordiska Armaturfabriken in i fastigheten. Nu har industrilokalen i kvarteret Armaturen i Linköping byggts om till kontorshus och kompletterats med en tillbyggnad med totalt fyra våningsplan av KL-trä till befintlig stomme.

Det här är ett av många objekt där kunden använder sig av Webers breda sortiment och kunskap när det gäller golv. Det gäller i allt från rådgivning och logistik till utförandet av Weber Certifierad Golventreprenör (CWG), i det här fallet Betongteknik i Vikingstad.

Tillsammans med projektetansvariga har Betongteknik hittat de bästa lösningarna för de behov som ställs av verksamheterna i fastigheten. Totalt handlar det om cirka 5 700 kvadrat golvyta.

– Det blir allt vanligare med byggnader i KL-trä. Vi på Weber har ett brett sortiment av rationella golvlösningar även för träkonstruktioner, säger Anders Anderberg, Marknadsutvecklingschef på Weber.

För de ytor som ska klara lätt industribelastning, valde man weberfloor 4602 industry base extra som ger en slät och tålig färdig yta. Som underlag för matta på KL-trä valdes weberfloor 140 nova. Båda dessa golvavjämningar är EPD-verifierade och Indoor Air Comfort Gold-verifierade, vilket innebär att de uppfyller de högsta kraven när det gäller inomhusmiljö.

– Med en pumpbil på gatan kan man lägga stora golvytor på kort tid. Det är tidseffektivt och kostnadseffektivt. Ytterligare en fördel är att det förbättrar arbetsmiljön väsentligt eftersom det minskar bärandet, säger Anders Anderberg.

För de utrymmen där man har strikta ljudkrav föll valet på Weber Stepisol ljudgolv. I fastigheten Armaturen ligger nu 1 700 kvadratmeter av det stegljudsdämpande undergolvssystemet som består av stegljudsskivor och kantlister som tillsammans med Weber avjämningsmassa bildar ett plant stegljudsdämpande undergolv.