Nyheter

Nu invigs Estrid Ericsonskolan i Hjo

Till skolstarten 2022 invigs Estrid Ericsonskolan i Hjo. LINK Arkitektur, som har gestaltat skolan, har ingått i ett nära samarbete med Hjo kommun, Svenskt Tenn och Skanska. Hög arkitektonisk gestaltning möter designklassiker i ett hantverksmässigt utförande. Den 2:e mars invigs skolan officiellt och visas sedan för allmänheten den 5:e mars.

När en ny skola skulle uppföras, valdes LINK Arkitektur ut som gestaltande arkitekt. Estrid Ericson, grundare av Svenskt Tenn, har sina rötter i Hjo och representerar också några av de ledord som arkitekterna har lyft fram i sin gestaltning, nämligen trästaden, hantverkstraditionen och lusten att lära. Estrid Ericson användes därför som inspiration i såväl arkitektonisk utformning som material och inredning. Längre fram i projektet kom skolan också att namnges efter henne.

– Vi har gestaltat en skola där stadens rika historia möter framtidens lärmiljöer, en skola som Hjoborna kan vara stolta över. Det är med glädje som vi nu ser den fyllas med elever och pedagoger, säger Sofia Lilja, ansvarig arkitekt på LINK Arkitektur.

Hållbarhet och gestaltning

Skolan är planerad med en möjlig tillbyggnad i åtanke, så att den kan utvecklas i samspel med samhället. Likt Svenskt Tenn, präglas skolan av en tidlös estetik. Organiska, runda former återfinns både interiört, exteriört och i detaljer som skärmtak.

Byggnaden är uppbruten i olika delar för att passa in optimalt på den sluttande tomten och för att ta ner skalan. Två byggnadskroppar har klätts med danskt tegel och med stor variation i kulör och glans, i kombination med en avancerad tegelsättning, skapas ett taktilt och gediget uttryck. Den andra delen av fasaden är klädd i trä, med ett mönster som är inspirerat av de vajande sädesfält som omgärdar staden.

– Estrid Ericsonskolan är ett projekt med stor detaljrikedom och uttryck som varit spännande att förverkliga och den kommer att erbjuda en fantastisk miljö framöver för skolverksamheten. Vi är stolta över att ha fått bidra med vår kompetens. Miljö är en hjärtefråga för oss. Skanska arbetar aktivt för att bli klimatneutrala i hela värdekedjan 2045 och hållbarhetsarbetet är ett viktigt inslag för oss i det dagliga arbetet vad gäller planering och utförande, säger Jakob Geidenmark, projektchef, Skanska Sverige AB.

Arvet efter Estrid Ericson

Estrid Ericson var en entreprenör, visionär, konstnär och teckningslärare som föddes och växte upp i Hjo. På 1920-talet startade hon Svenskt Tenn i Stockholm och tio år senare knöt hon den österrikiske arkitekten och formgivaren Josef Frank till företaget. Tillsammans skapade de en personlig stil, som tvärt emot den tidens norm var färgglad och mönstrad, innehöll både högt och lågt och influerades av olika kulturer.

Redan innan elever och pedagoger kommer in i skolbyggnaden, möts de av arvet efter Estrid Ericson. Utanför huvudentrén har Hjo kommun låtit uppföra Svenskt Tenns klassiska bokstöd Alfa Omega som stora skulpturer i gjutjärn på granitpodier.

Estrid Ericsons ikoniska elefant återfinns både i tegelfasaden och som kontrastmarkeringar på invändiga glaspartier. Biblioteket, som är skolans hjärta, är inspirerat av Estrid Ericsons eget vardagsrum där litteraturen var en naturlig del av inredningen. Här har skalan tagits ned till barnens nivå, med nedpendlad belysning och en varm hemkänsla. I anslutning till biblioteket ligger en stor gradängtrappa som fungerar som samlingsplats vid entrén. Här, och på flera andra platser i skolan, pryds väggarna av Estrid Ericsons och Josef Franks mönster. De mönster som har valts ut är Sagoträdet, Elefant i grönt respektive grått samt Vårklockor.

– Det känns verkligen glädjande att Estrid Ericson genom denna skola blir uppmärksammad i sin hembygd, och att skolan genom denna fina hommage väljer att bära hennes namn gör Svenskt Tenn extra stolta. Hon började ju sin resa som teckningslärare i Hjo, vilket jag tycker knyter samman historien på ett fint vis, säger Maria Veerasamy, vd på Svenskt Tenn.

Skolan har gestaltats av LINK Arkitektur, som har arbetat med projektet från start fram till bygghandling. Bygghandlingen utfördes sedan av PE Teknik & Arkitektur.

Bild: Felix Gerlach