Nyheter

Nu vidareutvecklas Sykehuset Innlandet HF

Rådgivningsteamet bestående av Ratio Architects, Arkitema, COWI och Asplan Viak har vunnit uppdraget för konceptfasen för vidareutveckling av Sykehuset Innlandet HF vid Lillehammer.

Beställare är Helse Sør-Øst RHF, med Sykehusbygg HF som beställare. Konceptfasen kommer att omfatta utarbetandet av huvudprogrammet och konceptuella lösningar för den nya sjukhusstrukturen.

Lösningsalternativen ”Nya Mjøssykehus” och ”Noll plus” ska utredas lika och möjligheter till etappvis utveckling ska belysas.

Utifrån behandlingen i styrelsen för Helse Sør-Øst RHF i augusti kommer ett skissprojekt att utarbetas med tillhörande studier och beräkningar för valt lösningsalternativ och plats.

– Vi är stolta och glada över att ha fått det här uppdraget, och tackar Helse Sør-Øst och Sykehusbygg för förtroendet. Det finns tydliga ambitioner för design, innovation och innovation för projektet. Vi ser detta som en unik utgångspunkt för att kunna skapa värde, entusiasm och ägande för vidareutvecklingen av Sykehuset Innlandet, säger Solveig Dahl Grue, general manager Ratio Architects.

Användaren i centrum

Den nya sjukhusstrukturen för Sykehuset Innlandet kommer att fungera optimalt, både på nätverksnivå och byggnadsnivå. En väl genomförd deltagandeprocess och förankrade lösningsförslag kommer att samverka för företaget.

– Genom att avtäcka olika behov och önskemål ökas potentialen för utökad samverkan mellan yrkesgrupper och funktioner i vårdcentralen. Baserat på vår breda sjukhuserfarenhet kommer vi att kunna hjälpa till att underlätta ytterligare användarprocesser med rätt innehåll och nivå anpassad efter projektets mognad, säger Wilhelm Berner-Nilsen, marknadsdirektör och partner på Arkitema.

– Det är viktigt att skapa en arbetsform för delaktighetsprocessen som vårdcentralens anställda kan känna sig bekväma med. Det rådgivande teamet ska hjälpa till att etablera en god samarbetskultur i deltagandeprocessen, med tonvikt på spridning av metoder och rön samt användning av BIM-modellen och visualiseringar, fortsätter han.

Fokus på lokal kompetens

Inlandet har en rik byggtradition baserad på platsanpassning och användning av lokala råvaror och resurser. Detta kommer att användas i projektet.

– Rådgivningsgruppens ambition är att ta med dessa traditioner i den fortsatta planeringen av sjukhuset, och har även spelat in möjligheten att etablera en tankesmedja, representerad med regional expertis från sjukhus-, universitets- och högskolesektorn och industrin, säger Solveig Dahl Grue.