Nyheter

Nytt designkoncept för attraktiva rastplatser längs cykelleder

Genom OPEN CALL hos Form & Design Center har Krook & Tjäder valts ut att ta fram ett designkoncept för attraktiva rastplatser längs de nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden.

Projektet ”Cykelpaus” syftar till att sätta de nationella cykellederna på den internationella kartan och verka för ett hållbart och hälsofrämjande sätt att resa med stort fokus på folkhälsa. Att utveckla attraktiva rastplatser och synliggöra information kring utbud och sevärdheter längs lederna ger utökad tillgänglighet för fler typer av resenärer och främjar samtidigt den lokala näringen.

Krook & Tjäders projektgrupp samlar kompetens inom arkitektur, landskapsarkitektur, industridesign och konstruktion.

– En av våra stora styrkor ligger i att vi är unika i vår kombination av kompetenser inhouse, menar Joel Karlsson, industridesigner på Krook & Tjäder. Det gör att vi snabbt kan sätta ihop ett starkt team för den här typen av uppdrag och leverera riktigt fina resultat.