Nyheter

Karlstads nya stadsdel Kasernhöjden

Text: Kim Hall

Karlstads nya stadsdel Kasernhöjden fortsätter att utvecklas med fler bostäder som har fokus på hållbart boende. På uppdrag av Albér Fastigheter bygger nu Serneke 302 hyreslägenheter i tre olika etapper i kvarteret Bergskammen, ett stenkast från centrum.

– För oss är Albér Fastigheter en ny beställare där vi tillsammans har jobbat fram bra kalkyllösningar som gynnar projektet. Stort fokus har legat på energi där vi både som samarbetspartners och totalentreprenör tar ansvar för en hållbar framtid för nästa generation, säger Mattias Trandem, platschef på Serneke.

Dessa tre fastigheter som delats in i tre olika etapper är ett ganska stort projekt. Höjen på det tre huskropparna varierar från sex våningar i första etappen, sju våningar i den andra och fem våningar i den tredje etappen. Byggnaderna hänger samman med garaget med totalt 120 parkeringsplatser som löper under mark och de tre fastigheterna.

– Vi fick spränga en del av berggrunden för att få plats med garageutrymmet. Ovanpå garaget anläggs innergården som en gemensam plats för de boende. Byggnaderna i sig står i linje med varandra och har formen av tre huskroppar i vinkel. Utformningen är den samma, det är höjden som skiljer dem åt. Mellan husen finns loftgångar med entré, förklarar Mattias Trandem.

Lägenheterna är generellt mindre i storleken, där majoriteten är tvåor i storlek cirka 40-50 kvadratmeter och ett antal trerumslägenheter i storleken cirka 70 kvadratmeter. Lägenheterna invändigt blir vitmålade väggar, parkettgolv, helkaklade badrum

– Markförhållandena var inte de bästa. Det är mellan två och åtta meter ner till berggrunden, vilket medförde att vi har totalt cirka 800 pålar i området. Pålningen utför vi i etapper fram till februari, säger Mattias Trandem.

Ovanpå pålningen gjuts en betongplatta och vecka tolv reser man den första betongstommen i kvarter ett. Sedan jobbar man sig in i kvarter två och tre för att vara helt klara sommaren 2024. Inflyttningen sker etappvis där första överlämningen är beräknad till hösten 2023.

– Vi platsgjuter betongstomme och väggar. Det tycker vi är kul eftersom det inte är så vanligt längre i södra Sverige. Vi gjorde studiebesök i Sundsvall där vi lärde oss hur de hade gjort, vilket inspirerade oss, berättar Mattias Trandem.

Fasaden är murad med inslag av plåt och trä medan taket består av plåt med isolering. Loftgångarna får träfasad. Teknikutrymmen, fläktar och förråd placeras på vind och i källare.

– Vi kommer att satsa vidare med hållbarhetsprofil i kommande projekt i området, tillägger David Eriksson, delägare i Albér Fastigheter.

På bilden: De 302 hyresrättslägenheterna som nu uppförs i de tre huskropparna och som är uppdelade i tre olika etapper i kvarteret Bergskammen vid Karlstads nya stadsdel Kasernhöjden, kommer att ha en hållbarhetsprofil för nästa generation.

Illustration: Studio Ekberg

FAKTA:
Tidplan: november 2021 – november 2023 
Byggherre: Albér Fastigheter AB 
Totalentreprenör: Serneke Sverige AB 
Arkitekt: Studio Ekberg AB 
Kostnad: 342 Mkr