Nyheter

Trelleborg: Vångavallen och Söderslättshallen i ny stadsdel med idrottsfokus

Trelleborg gör en långsiktig satsning på att renovera och bygga ut idrottslokalerna i Vångavallsområdet. Utöver en satsning på ny arena, är planen att bygga en ny ishall jämte Söderslättshallen och ett nytt badhus intill.

I anslutning till idrottsanläggningarna ska en ny stadsdel växa fram med bostäder, p-hus och eventuella utbildningslokaler.

– Medborgarna får större och bättre förutsättningar för sportutövning och elitidrotten kan växa, säger Erik Lundström, tf ordförande kommunstyrelsen.

Planerna på en stadsdel med idrott i fokus har kunnat ta form tack vare ett samarbete mellan föreningslivet, kommunen och investeringar från externa samarbetspartners.

– Kommunens investeringsutrymme är avdelat för skola, vård och omsorg och Kuststad 2025. Det finns inte utrymme för kommunen att själv bära investeringar för att renovera eller bygga nya sportanläggningar i den omfattning förslaget i sin helhet utgör. Därför är vi både stolta och glada för det här samarbetet, säger Fredrik Geijer.

Trelleborgs FF, bygg- och anläggningsbolaget MTA och fastighetsbolaget Hemsö investerar i det långsiktiga samarbetet. Idag har avsiktsförklaringar skrivits med parterna. Först ut är Vångavallen.

– Vi är mycket glada över att vi nu har en konstellation med samarbetspartners i projektet som gör att vi kan föra utvecklingen av Vångavallsområdet framåt. Trelleborgs FF vill verka för att vi får en arena som gör det möjligt att kunna ge publik och supportrar en bra upplevelse när man går på match. Den nya arenan ska vara ett landmärke som gör trelleborgarna stolta. En ny tränings- och matchanläggning har varit av högsta prioritet för att vi ska skapa de bästa förutsättningarna för hela vår verksamhet, från barn- och ungdomsverksamhet till elitverksamhet, säger Torbjörn Jönsson, ordförande i Trelleborgs FF.

Ny arena, simhall och ishall

I planerna finns en ny arena som en viktig del. Vångavallen är uttjänt, och uppfyller inte UEFA och Svenska Fotbollsförbundets krav på elitarena. Kommunen och Trelleborgs FF har länge haft en dialog om hur en överlåtelse av området från kommunen till Trelleborgs FF skulle kunna se ut.

Avsikten är nu i stället att kommunen avyttrar marken och lokalerna till MTA/Hemsö som kommer att stå för investeringarna av ny arena, badhus samt ishall. Utvecklingen av den nya arenan kommer ske i tät dialog mellan Trelleborgs FF och MTA/Hemsö.

– Gällande nuvarande ishall så räcker inte tider till för breddidrott. Badhuset är också uttjänt och har stort renoveringsbehov – nu behåller vi det befintliga badhuset under tiden som det byggs ett nytt uppe vid Söderslättshallen och därefter kommer det befintliga badhuset att rivas. Bevarandevärda delar kommer dock att behållas, säger Fredrik Geijer. 

Ny stadsdel skapas

I spåren av satsningen på idrottsanläggningarna, ska en ny stadsdel växa fram. Kommunen planerar att sälja mark till MTA/Hemsö, för uppförande av nya bostäder och p-hus. Investeringarna är en väsentlig del av stadsutvecklingen. De möjliggör för såväl p-hus som nya bostäder och om möjligt även utbildningslokaler.

För att kunna bygga det nya området kommer friidrottsarenan att behöva tas bort.

– Vi arbetar på att hitta en ersättningsplats. Östervångsstadion måste flyttas för att ge plats för den växande stadsdelen, säger Fredrik Geijer.

En planerad idrottsakademi, med t ex idrottsgymnasium, finns med i planerna. I dagsläget är dock inga detaljer beslutade kring varken placering i området eller omfattning.