Nyheter

KlaraBo har fått en markanvisning i Skellefteå för 130 hållbara lägenheter

KlaraBo har fått en markanvisning vid Anderstorg i Skellefteå. Området har en färdig detaljplan som medger byggnation om cirka 10 000 kvm BTA, eller motsvarande cirka 130 hyreslägenheter. Bostäderna kommer att hålla en hög hållbarhetsstandard och projektering kommer att inledas omgående.

Anderstorg är centralt beläget med närhet till bland annat universitetscampus, förskolor och skolor samt handel. Avsikten är att i samarbete med arkitekt- och konsultfirman Greenhouse Living utveckla miljövänliga, hållbara bostäder uppförda huvudsakligen i trä.

Exteriören kommer att präglas av trä och glas med växthusbalkonger och en växtvägg på innergården. Därutöver planeras en rad innovativa och hållbara lösningar i syfte att kunna miljöcertifiera fastigheten.

– Vi ser fram emot att inleda projekteringen av dessa miljövänliga bostäder som vi tror kommer att vara mycket eftertraktade. Vi ser investeringen här som starten på en förhoppningsvis växande närvaro i Skellefteå som vi anser vara en mycket intressant ort, säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo. 

– Vi är glada att välkomna KlaraBo till Skellefteå och ser fram emot att stadens utbud av hållbara och miljövänliga bostäder breddas ytterligare, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef vid Skellefteå kommun.

KlaraBos lokala tillväxtambitioner ska ses mot bakgrund av de omfattande gröna satsningar som planeras i regionen inom förnybar energi, batteritillverkning och fossilfritt stål.