Nyheter

Pågående byggen: Eriksborg i Västerås

I stadsdelen, Eriksborg, byggs just nu 252 lägenheter utvecklade av på I am Home. Bostadsprojektet omfattar cirka 14 000 m2 BTA fördelat över sex huskroppar.  Stommontaget för etapp 1 är färdigställd där vi nu påbörjat fasadbeklädnad samt taktäckning. Stommontaget för etapp 2 har påbörjats enligt tidplan.

Planerad inflytt är i februari 2023 och efter färdigställandet kommer fastigheten förvaltas av Rikshem.

Projektets geografiska läge med närhet till skola och barnomsorg, dagligvaruhandel och centrum men även skog och natur uppfyller en bredare målgrupps önskemål. Utformningen av bostäderna erbjuder bra ljusinsläpp och trevlig utblick mot naturen.

Projektet skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Västerås ingår i en spännande och expansiv region för bostadsutveckling där I am Home ser stor potential och aktivt sonderar efter nya projekt och samarbeten.

– I am Home är byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter. Med innovativa och hållbara boendekoncept och en process i samverkan utvecklar I am Home för individens olika behov och livets föränderlighet. I am Home skapar miljöer som inspirerar, underlättar livet och som ger en hållbar framtid för nästa generation.