Nyheter

Byggstart för kv Intervallet

Kv Intervallet är  ett flerbostadshus i Linköping som har ritats av tre arkitektkontor – Spridd, Septembre och Secretary.

Arkitektkontoret Spridd vann som byggande arkitekter hösten 2019 markanvisningstävlingen för Kvarteret Intervallet, ett flerbostadshus beläget i Vallastaden, en ny stadsdel väster om Linköpings innerstad.

För tävlingen bjöd Spridd, som även är byggherre för projektet, in det Paris-baserade kontoret Septembre och det nystartade kontoret Secretary till ett designsamarbete. P

rojektet utvecklades tidigt genom en utforskande och kreativ process med gemensamt ritningsarbete och workshops samt intervjuer med studenter som utmanade idén om det individuella arkitektoniska författarskapet.

Fakta:

Plats: Vallastaden, Linköping

Typ: flerbostadshus

Area: 4650 m2 bta

Antal lägenheter: 112

Antal våningar: 7

Bostadsform: hyresrätt, kooperativ hyresrätt

Program: studentboende, trygghetsboende

Byggherre: Spridd ab

Arkitekter: Spridd, Septembre, Secretary

Framtida ägare: k2a

Entreprenör: Lindstams bygg

Om Spridd

Spridd är ett Stockholmsbaserad arkitektkontor med filial i Malmö, grundat 2005 av Ola Broms Wessel och Klas Ruin. Kontoret har etablerat sig som ett av Sveriges mest innovativa arkitektkontor med fokus på stadsutveckling, om-  och nybyggnad genom tävlingar, forskning, debatt och färdigställda projekt. Projekten varierar i skala från inredning till övergripande stadsplaner. Kontoret jobbar med tidiga faser och idéutveckling, såväl som byggnadshandlingar. 

Om Secretary

Secretary är ett arkitektkontor som startades 2017 och drivs av arkitekterna Karin Matz och Rutger Sjögrim samt stadsplaneraren och arkitekturteoretikern Helen Runting (tekn. doktor). Secretary arbetar långsiktigt med arkitektur utifrån en feministisk, kritisk teoretisk och tvärdisciplinär position där de framför allt är intresserade av arkitekturens roll i relation till samhället i stort. Secretary verkar genom publikationer, utställningar och konceptdesign för film såväl som genom produktion av fysiska miljöer; interiörer, byggnader, stadsrum och stadsplaner.

Om Septembre

Septembre är ett Paris-baserat arkitektkontor som arbetar med arkitektur och urbana strategier inom ett internationellt arbetsfält. Med bakgrund i Nordafrika, Tyskland och Skandinavien har vi en rik gemensam grund att utgå ifrån. Mångfalden i våra projekt ligger i viljan att undersöka nya platser, att smälta in i ett givet sammanhang, samt att utgå ifrån projektets begränsningar och använda dem för att stärka arkitekturen. Kontoret belönades med Ung Svensk Arkitekturs pris 2019, Vinnare av Europe 40 under 40 award 2018. Belleville Bostadshus i norra Paris, Belleville, fick en nominering till EUMiesAward 2017. Vårt team består av arkitekter, stadsplanerare och inredningsarkitekter. Kontoret grundades 2010 av Emilia Jansson , Lina Lagerström, Memia Belkaid, Sami Aloulou,och Dounia Hamdouch.