Nyheter

Nya förskolor byggs i Falkenberg

Text: Kim Hall

Falkenberg växer och som många andra kommuner finns det behov av fler förskoleplatser. I oktober 2021 slutbesiktigades Eldstadens förskola och barnen har flyttat in i de åtta avdelningarna.

Nu uppför Kompisens förskola med sex nya avdelningar som tillsammans med de tre avdelningarna i den befintliga byggnaden blir totalt nio avdelningar.

– Båda förskolorna ligger centralt men i var sitt upptagningsområde i Falkenberg. Tidigare har vi haft kortsiktiga lösningar med paviljonger, men när projektgruppen planerade för Eldstaden beslutade vi att handla upp konceptlösningar. Sedan avgjorde tomten formen på byggnaderna, berättar Linnéa Eriksson, projektledare i Falkenbergs kommun.

Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter har ritat de båda förskolorna. Rune Adielsson Byggnad AB har uppfört Eldstaden medan HA-Bygg (Henrik Anderssons Byggnads AB) bygger i skrivande stund Kompisen Förskola.

– Vi hade byggstart i april 2021 och nu är byggnaden uppe, fasaden är klar och vi håller på invändigt med att gipsa väggar, målar och installerar i Kompisen. Byggnaden är totalt cirka 1400 kvadratmeter bta och den nya delen består av sex avdelningar i två plan samt ett storkök. Den 25 maj ska projektet vara slutfört och hitintills går allt enligt plan, säger Andreas Litzell, arbetschef på HA-Bygg.

Konstruktionen består av betongplatta på mark, stålstomme med bjälklag och valv i HDF. Låglutande tak med isolering och papp samt solceller. Även Eldstaden har solceller på taket. Fasaden består av fibercementskivor i röd-orange kulör som passar väl till de bruna i fasaden.

FTX-aggregat i ventilationen, fjärrvärme och golvvärme som ger bra inomhusklimat. Vissa lokaler har radiatorer.

– Det blir en smal gång mellan den gamla och nya byggnaden. Det är två avdelningar per entré med galler där barnen kan skrapa av sig smutsen innan de går in i förskolan. Golvet har plastmattor som är anpassade för denna typ av verksamhet, säger Andreas Litzell.

Utemiljön utförs av Swegrund, som HA-Bygg tagit in i projektet. Både den gamla och nya utemiljön anpassas till dagens pedagogiska verksamhet.

– Vi har ett program med riktlinjer som vi följer. Barngruppernas storlek minskas från 20 barn till 15 per barngrupp. Det betyder cirka 120 barn i Eldstaden och 135 barn i Kompisen. 2022 kommer kraven på klimatdeklaration. Dessa båda projekt är en test på vilken nivå vi bygger i Falkenberg. Då har vi något att utgå ifrån när vi söker till nästa projekt, för behov av fler förskolor finns, säger Linneá Eriksson.

På bilden: Förskolorna Eldstaden och Kompisen är en test för klimatdeklarationen för nästa förskola som planeras byggas i Falkenberg under 2022.

Illustration: Falkenbergs kommun