Nyheter

OBOS utvecklar ny stadsdel i Strängnäs

OBOS ska tillsammans med S. Property Group, Aros och Vernum utveckla det nya samhället Brobyholm i Strängnäs kommun. Tillsammans ska parterna utveckla ett hållbart samhälle bestående av bostäder, centrum och social infrastruktur. OBOS del i avtalet innebär 100 nya bostäder i par- och radhus.

Intill det historiska krutbruket i Åker kommer ett helt nytt område att växa fram i en unik kulturhistorisk miljö. Området ingår i ett större utvecklingsområde som ligger i Strängnäs kommun och är del av den kraftigt växande Mälardalsregionen.

Fastigheten ligger i anslutning till både Svealandsbanan och E20 – med goda pendlingsmöjligheter till både Stockholm och övriga regionen. Här ska cirka 500 funktionella och moderna bostäder såväl som samhällsfastigheter i form av bland annat en förskola växa fram i ett starkt samspel med omgivningens stora kultur- och industrihistoriska värden.

– Visionen för Brobyholm som ett hållbart samhälle med smarta lösningar och bostäder i trä linjerar bra med OBOS värderingar. Här ser vi fram emot att få utveckla 100 nya bostäder i par- och radhus med en planerad byggstart av den första etappen under det första halvåret 2023, säger Malin Svensson, vd på OBOS Kärnhem.

Åkers Krutbruk Fastigheter AB, som köpte hela området om 220 hektar 2017, inledde arbetet med detaljplanen 2018 i nära samverkan med Strängnäs kommun. Tillsammans med OBOS, S. Property Group, Vernum, Aros och kommunen har Åkers Krutbruk Fastigheter AB nu ett gemensamt ansvar för att utveckla en framtidsstad och driva implementeringen av bostäder, centrumfunktioner och social infrastruktur. Därtill drivs för närvarande också en ny detaljplan, i syfte att kunna utveckla områdets företagspark med ett 50-tal olika småföretag och på sikt tillföra flera hundra nya arbetsplatser.

– Vi är otroligt glada över att samarbeta med dessa aktörer och ser fram emot att bygga Brobyholm som en hållbar och attraktiv livsmiljö för både boende och företag, avslutar, Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs.