Nyheter

Fredagsporträtt med Dryfts Grundare: ”Vi vill förändra hela samhällets syn på hantverksbranschen”

Dryfts grundartrio vill förändra hela samhällets syn på hantverksbranschen. Magnus Petersson tar VD-rollen på Dryft och har en bakgrund som Principal på Boston Consulting Group där han arbetat främst med bolag inom konsumentprodukter och konsumenttjänster i Norden, Storbritannien och Australien.

Magnus har en civilingejörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings universitet och är dessutom en passionerad hemmafixare.

– Jag lockades framför allt av möjligheten att bygga ett innovativt och differentierat bolag i en så personalintensiv sektor där företagskulturen är en av de allra viktigaste komponenterna för framgång. Att inte bara bygga en tech-plattform eller skala upp ett bolag på ett traditionellt sätt utan att kombinera innovation, teknik och kulturbygge var det som lockade mig med Dryft. Dessutom så såg jag en enorm affärsmässig potential i hantverkssektorn som ju är en av de största marknaderna vi har där det dessutom finns väldigt mycket ineffektivitet som vi kan bygga bort med innovation i både tech och affärsmodellen som sådan.

Daniel Lindgren, Chief Communication & Cultural Officer.

Daniel Lindgren är målare i grunden som började sin karriär på sin morbrors måleriföretag efter att ha hoppat av gymnasiet 2002. Kort därefter fick han anställning på ett av dom större måleriföretagen i Stockholm där projekten var större nyproduktioner av bostäder.

– Jag har tillbringat 16 år i en byggbod och upplevt byggbranschens alla sidor. Det är en destruktiv miljö på många sätt, men den har också en fin gemenskap på ett sätt bland det mörka. Det är en bransch med traditioner och historia. Tyvärr är det just dom traditionerna och den historian som håller oss tillbaka. Byggbranschen står stilla i sin utveckling, och det beror absolut inte på människorna i den utan strukturerna och framförallt kulturen som vi befinner oss i.

Kulturen, den enskilt största utmaningen

– Det är en extremt segregerad kultur, och när jag efter 13 år som målare klev på en roll som projektledare, så var min ambition att börja jobba med just kulturen. Börja ge tillbaka den kärleken till hantverkarna som gör jobbet varje dag. Jag såg en sån extremt stor potential i att börja få människor att gå till jobbet, känna delaktighet, engagemang och uppskattning, men jag upplevde inte att incitamenten, eller ambitionen, fanns för att börja jobba med den typen av frågor.

– Hur ska man förändra om folk inte vill eller har incitament att förändras? Varför ska jag ta upp min privata telefon på jobbet och använda mig av den där digitala besiktnings-appen, när jag aldrig ser värdet av det, ingen bryr sig om att förklara för mig varför det är viktigt, och när den enda feedbacken jag någonsin fått är när saker går dåligt och jag har en chef med en inställning att jag ska vara tacksam att jag har ett jobb överhuvudtaget?

– Det var, och är, för mig en gåta att man inte inser detta i bygg, att om vi ska skapa förändring som måste vi lyssna på folket som gör jobbet, knegarna. Vad behöver dom, och hur tillgodoser vi det?

Människorna i bolaget är det viktigaste på Dryft

Våran styrka och värde sitter inte i en digital lösning, eller ett system. vi har människor som varje dag möter andra människor. Därför är tech för oss alltid en möjliggörare för människan som skapar värdet och aldrig tvärtom.”

Johannes Ivarsson, Chief Marketing & Tech Officer

Med en annorlunda bakgrund för hantverksbranschen och en stor passion för tech och data tillför Johannes nya perspektiv till branschen. På Dryft ansvarar han för att med tech och nya arbetssätt ge våra medarbetare förutsättningar att ge ännu mer bättre kundupplevelser.

Johannes är uppvuxen i Umeå där ungdomsåren till stor del bestod av elitsatsning i badminton med spel i Elitserien. I Umeå utbildade sig Johannes till Civilingenjör inom Teknisk fysik och efter ekonomistudier i Hong kong fortsatte karriären som trader av komplexa räntederivat på Nordea Markets handlargolv.

– Efter att ha varit konsument i hantverksbranschen genom åren så kände jag, till min egna förvåning, att förväntningarna jag hade på vad en bra kundupplevelse från hantverksbranschen var lägre än vad jag normalt förväntar sig från andra branscher. Så borde det inte vara och det är dags för en förändring!

Tech och struktur kan göra bra personer till superhjältar

Johannes drivs av att skapa en förändring genom att kombinera branschens styrkor med nya kompetenser och synsätt som traditionellt inte funnits i branschen – där han inom Dryft fokuserar på tech, arbetsprocesser och kundupplevelse.

– Det finns väldigt många bra människor i hantverksbranschen men som inte får tillräckligt bra förutsättningar pga brister i kultur, arbetssätt och tech-stöd. Där gör vi skillnad genom tydlighet, transparens och kommunikation som ger en grund till ett bra samarbete, väl utfört arbete och en bra helhetsupplevelse för både kunden och medarbetarna. Helt enkelt göra bra människor till superhjältar med stöd av processer och tech.

Redan under de korta tid Dryft funnits har mycket spännande hunnits göras inom dessa områden – men det är bara starten!