Nyheter

Ebbeparks tredje parkeringsgarage

Den 12 januari öppnar Ebbeparks tredje parkeringsgarage Fridtuna med 67 parkeringsplatser. Ebbeparks andra parkeringsgarage i ordningen, Lugnet, delöppnades den 1 november 2021 och kommer när det öppnas fullt ut i slutet på 2022 ha totalt 192 platser. Garagen förstärker ytterligare Ebbeparks position som en mobilitetshub där stort fokus läggs på alternativa transportlösningar.

Garaget Fridtuna ligger i norra delen av Ebbepark och från garaget finns direktaccess till byggnaden Färgeriet där bland andra T1-skolorna och Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har sina verksamheter. Fridtuna är öppet för alla och ingår i Dukatens allmänna utbud. Och för att optimera utrymmet är inga platser förhyrda.

– Delade platser används på ett mycket mer effektivt sätt och är ett smart sätt att dela på resursen parkering vilket ligger i linje med det hållbarhetstänk som genomsyrar hela Ebbepark. 12 av de 67 platserna i Fridtuna är dessutom redan utrustade med elbilsladdare och vi har förberett för att kunna utöka detta när behovet uppstår förklarar Matts Skeppstedt, affärsutvecklingschef på Dukaten.

I Ebbepark sker all bilparkering i stora garage eller i parkeringshuset Väveriet och på marknivå kommer det endast finnas handikapp- och avlastningsplatser. När området är färdigt kommer det totalt att finnas 850 parkeringsplatser att nyttja men Ebbepark är byggt för att även stimulera till att använda andra mobilitetslösningar.

– Förutom bilparkering kommer det i Ebbepark att finnas 2500 cykelparkeringar utomhus och 400 inomhus. Kollektivtrafiken går som ett nav runt området och behöver du ett större färdmedel än cykeln så kommer det under 2022 även att lanseras en lådcykepool på området säger Matts Skeppstedt.

Foto: David Einar