Nyheter

100 nya bostäder i Västervik

Enkla Hem har tillsammans med Butler Real Estate ingått avtal om förvärv av fastigheten Horn 1:619 i Västervik kommun. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och tillsammans planeras det att uppföra ca 100 arkitektritade bostäder fördelat på par-/radhus i BRF form med start under 2022.

Enkla Hem har tillsammans med Butler Real Estate ingått avtal om förvärv av fastigheten Horn 1:619 i Horns Strand som ligger på stranden till Örserumsviken i Västervik. Enkla Hem bedömer att bruttoarea (BTA) uppgår till ca 13 000 kvadratmeter.

– Fastigheten ligger i Horns Strand som ligger väldigt fint intill stranden till Örserumsviken i Västervik samt ett befintligt villa- och skogsområde. Vi är mycket glada över att kunna genomföra denna affär som innebär att vi i samarbete med Butler Real Estate bygger våra första bostäder i Västervik. Målet är att producera arkitektritade par- och radhus i BRF form. Vi ser en stor efterfrågan på nyproducerade bostäder i Västervik vilket givetvis känns bra, säger Emanuel Vardi, VD och Simon Barpaulus, vVD & Transaktionsansvarig för Enkla Hem.

Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2022 efter uppfyllande av sedvanliga villkor. Projektet kommer utföras i fyra etapper. Byggnadsstart för första etappen beräknas ske under början av kvartal två 2022.