Nyheter

Parkering ger plats åt projekt Eskilshem

Text: Kjell-Arne Larsson

Allmännyttiga Kommunfastigheter i Eskilstuna satsar nu stort för att öka utbudet på hyreslägenheter. På en tomt som tidigare använts till parkering uppförs nu ett byggnadskomplex med 189 lägenheter i projektet Eskilshem.

Tomten ligger i korsningen Alfeltsgatan och Klostergatan, intill Slottsskolan. Den pampiga Klosters kyrka finns i grannskapet. Och jo, en gång i tiden, fram till 1680, fanns ett slott där skolan ligger idag.

Hästskoform

Byggnadskomplexet kommer att bestå av ett hus med 9 våningar och ett med 7 våningar. De blir sammankopplade till en hästskoform kring en gård. Mot denna uppförs en förskola inklusive tillagningskök, för 80 barn. Under hela anläggningen blir det garage och förråd.

– Eskilshem är vårt största projekt hittills, berättar Richard Hedlund, platschef och Bas-U för projektet, hos Tuna Förvaltning och Entreprenad. Projektet är intressant och viktigt för oss och för Kommunfastigheter, som vi haft som beställare i många tidigare projekt.

Tuna svarar för totalentreprenad, alla byggdelar och markarbeten.

När detta skrivs pågår grundläggning och gjutning. Planen är att bli klar med bottenplattan så att monteringen av stommen kan inledas i januari. Prefabstommen levereras av Benders Byggsystem. Det blir bjälklag (RD-plattor) och massivgjutna väggar. Fasaderna kommer att få fasadtegel och fibercementskivor.

Det hela projekteras med sikte på Miljöbyggnad nivå Silver. Två av parametrarna ska uppfyllas och siktet vara inställt på att klara även de övriga. Byggherren väljer dock att inte göra någon formell certifiering.

Svår logistik

– En utmaning i byggproduktionen är logistiken. Hela tomten kommer att bebyggas och vi har gator alldeles intill på tre sidor. För att klara logistiken valde vi en prefabkonstruktion, där elementen kommer från Benders fabrik i Strängnäs, bara tre mil bort. Tack vare lösningen med Benders minskar också transportarbetet, vilket är bra ur miljösynpunkt, fortsätter Richard Hedlund.

FAKTA:

Tidplan: april 2021–jan 2024

Byggherre: Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Totalentreprenör: Tuna Förvaltning och Entreprenad AB

Arkitekt: Tyréns Sverige AB

Kostnad: 307 miljoner kr