Nyheter

Där arkitektur möter musik

Arkitektur och musik har mycket gemensamt, låt oss ta mönster som exempel. Både arkitektur och musik behandlar struktur och arrangemang på liknande sätt – formen på en byggnad, eller rytmen i en låt. Föreställningen om mönster är densamma. En annan uppfattning som också går hand i hand med mönster är balans, det är så du vill se på arkitektur, men också när du lyssnar på musik.

Musikhögskolan i Örebro är inte bara en vacker byggnad, det är också en plats för kreativitet och framtid. Lärare, musiker, forskare, keramiker och konstnärer är alla samlade under samma rum. Musikhögskolan innehåller en fantastisk konserthall, bibliotek och studios för musik, måleri och keramik. Det finns totalt 48 enskilda klassrum som ger eleverna de bästa förutsättningarna att ägna sig åt sin konstform.

Att designa en så pass offentlig byggnad som en musikhögskola, det vill huvudarkitekten Jan Itzikowits ska skapa kommentarer. En offentlig byggnad ska synas, även om det är viktigt att den harmoniserar med sin omgivning.

– Vi fogade in byggnaden i sitt området, även om den ligger lite mer majestätiskt än de andra. Man måste se till omgivningen, det är exempelvis viktigt att ta sig fram till byggnaden på ett naturligt sätt, fortsätter Jan.

Oavsett om byggnaden är privat eller offentlig, så handlar det enligt Jan fortfarande om rumsupplevelsen. Där är det likvärdigt.

– När jag startar min kreativa process, startar jag alltid med analysen, med förståelsen. Är byggnaden nödvändig? Vad är funktion? Det bästa sättet att starta designa på är att ifrågasätta, säger Jan.  

Byggnadens design är spektakulär, många stora glasytor som släpper in massor av ljus, och de leder dig också mot skogen som ligger bakom lokalerna. Känslan av att vara ute är en konstant stämning i hela byggnaden. Villkoren som anger förhållandet mellan inne och ute är också ett begrepp som präglar den forskningen i byggnaden där man ser på relationen människor och musik.

– Det viktigaste när man designar en plats för kreativitet är mötet mellan människor. I det här projektet har vi skapat ett hus utan korridorer, man rör sig efter ljusgångar och de glasade gatorna. På så sätt skapar man mer kontakt mellan människor, man får kontakt från alla håll och det är så strukturen är designad. Arkitektur påverkar oss människor omedvetet, säger Jan Izikowits, arkitekt och studiochef på Tengbom.